fbpx Folkehelsekoordinator | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Folkehelsekoordinator

Spennende og varierte utfordringer for deg som er nytenkende og gjennomføringsfokusert!

Om tjenestestedet

Stillingen er plassert i stabsområdet Økonomi og analyse. Folkehelsekoordinator vil ha et tett samarbeid med kommuneplanlegger i seksjonen. Det er også ansatt en folkehelserådgiver i 20% stilling som jobber tett med folkehelsekoordinator og blant annet leder det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet “Trygge lokalsamfunn”. Ansatte trives og det jobbes godt på oppgaver og fagfelt.

Folkehelsekoordinator vil ha et utstrakt samarbeid med fagpersoner i andre kommunalområder, samt delta i ulike prosjektgrupper på tvers av kommuneorganisasjonen.

Om deg

Til stillingen som folkehelsekoordinator ser vi etter deg som vil videreføre og utvikle gode strukturer for folkehelsearbeidet i kommunen. Du er nytenkende, gjennomføringssterk og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi ser etter deg som har god forståelse for bredden i folkehelsearbeidet og ser sammenhengen mellom påvirkningsfaktorer, levekår og helse. Folkehelsearbeidet i kommunen er forankret i kommuneplanen (2019-2031) og er tett koblet opp mot FNs bærekraftsmål.

Arbeidsoppgaver

 •  Koordinere og lede folkehelsearbeidet i kommunen i tett samarbeid og dialog med folkehelsenettverket bestående av ti fagpersoner, herunder kommuneplanlegger, frivilligkoordinator, SLT-koordinator og kommuneoverlege.
 • Ha oversikt over de samlede helseutfordringer gjennom det løpende oversiktsarbeidet samt utarbeide folkehelseoversikt hvert 4.år
 • Gjennomføre levekårsundersøkelsen
 • Være kommunens fagperson i det brede folkehelsearbeidet ved å inneha kompetanse om lokale utviklingstrekk, risikofaktorer og årsakssammenhenger.
 • Bidra til at overordnede planprosesser i kommunen ivaretar et folkehelseperspektiv
 • Være rådgiver, pådriver og tilrettelegger for at andre aktører i kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet for øvrig, tar et forebyggende og helsefremmende ansvar. Dette gjøres blant annet gjennom partnerskapsavtalen med fylkeskommunen ved å tildele midler til ulike tiltak.
 • Følge opp mål og strategier i regional plan for folkehelse
 • Være en aktiv bidragsyter i Program for folkehelsearbeid (i kommunene) som er lagt til kommunalområdet Kunnskap barn og unge

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på høyere nivå,primært mastergrad innenfor relevant fagområde. Bachelorgrad kan være tilstrekkelig dersom søker har særlig relevant arbeidserfaring.
 • Kompetanse innenfor statistikk og analyse samt metodikk for datainnsamling, medvirkning og kartlegginger. Gjerne erfaring med datafremstilling i digitale kart.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Pedagogiske ferdigheter og god forståelse for samhandling og betydningen av målrettet kommunikasjon.
 • Erfaring med prosjekt- og prosessledelse, samt innovasjons- og utviklingsarbeid
 • Arbeidserfaring innen kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig folkehelsearbeid og/eller planarbeid er ønskelig. God forståelse for politiske prosesser og rammebetingelser er også en fordel.

Personlige egenskaper

 • Etterrettelig
 • Strukturert
 • Samarbeidsorientert
 • Målrettet og gjennomføringssterk
 • Positiv og initiativrik

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver med spennende faglige utfordringer
 • Muligheter til å påvirke utviklingen av kommunen som betyr mye for innbyggerne
 • Fleksitid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag med et rikt treningstilbud
 • Tilgang til personalhytter
 • Lønn etter avtale

Lønn og andre forhold

 • Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8530.
 • Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10% av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2% i pensjonsinnskudd.
 • Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
 • Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Ved spørsmål kontakt kommunalsjef Øvyind Wøllo, tlf. 991 64 128