fbpx Forskningssykepleier/-lege (20-100%) | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forskningssykepleier/-lege (20-100%)

En eller flere stillinger som forsker (20-100% etter avtale) er ledige fra august 2021 for medisinsk kvalifisert personale (sykepleier/lege) knyttet til Leknes Affective Brain lab ( LAB lab, sirileknes.com) ved Psykologisk Institutt. Stillingene er knyttet til et forskningsprosjekt om belønning og beslutninger i den friske menneskehjernen. Medisinsk personale skal plassere veneflon og administrere intravenøs behandling med medikamenter til friske frivillige. Stillingen(e) er midlertidige med tilsetting ut 2021, med mulighet for noen måneders forlengelse avhengig av prosjektets progresjon.

Mer om stillingen

Forskningsgruppen
LAB lab er en aktiv, vennlig og tverrfaglig forskningsgruppe. Vår overordnede målsetning er å forstå hvordan hjernen gir opphav til subjektiv opplevelse. Vi forsker mye på smerte, rus og belønning hos friske forsøkspersoner, men gjør også undersøkelser i kliniske grupper slik som pasienter med opioidavhengighet eller kronisk smerte.

Forskningsprosjektet
Stillingen er knyttet til et 5-årig prosjekt finansiert av European Research Council (ERC). Prosjektet tar sikte på å forstå hvordan stress påvirker belønninger og beslutninger, inkludert effekten av medikamenter som morfin, nalokson og haloperidol.

Stillingen(e) skal bidra til datainnsamling og ha ansvar for å gi legemidler, innhente og lagre blodprøver og overvåke forsøkspersonenes tilstand under undersøkelsene, med veiledning fra ansvarlig anestesilege. Datainnsamlingen vil foregå på Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for behandlig av friske frivillige med legemidler (under veiledning av anestesilege)
 • Monitorering av forsøkspersonene under undersøkelse, innhenting, behandling og lagring av blodprøver
 • Datainnsamling vil i hovedsak foregå på dagtid, men noe jobbing på kveld/helg bør påregnes
 • Jobbe tett med lege, forskere, postdoktorer og stipendiater rundt datainnsamling

Stillingen(e) er derfor viktige for forskningsprosjektet, og vil gi et unikt innblikk i moderne hjerneforskning. Medisinsk veiledning gis av ansvarlig anestesilege.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha minimum to års arbeidserfaring som sykepleier/lege
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Erfaring med plassering av veneflon er nødvendig. Det er en fordel med erfaring fra intravenøs legemiddelbehandling, f.eks. fra anestesi/postoperativ behandling

Personlige egenskaper

 • Interesse for forskning på hjernen eller rusmidler er en fordel
 • Søkere bør være systematiske, gode til å organisere
 • Fleksibilitet og evne til å tenke på rappen er også viktig for disse stillingene
 • Glad i og god til å jobbe tett med flere andre i forskningsteamet

I vurderingen av søkerne vil de bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervju med utvalgte kandidater.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 483 700 til kr 563 900 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1108)
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på én side, der motivasjonen for å søke stillingen beskrives
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitenemål med karakterutskrift og attester
 • Minst to referanser

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere inviteres til intervju.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag.

Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

 

 •