fbpx Enhetsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Enhetsleder

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA) er en del av klinikk somatikk. Den består av Habiliteringstjenesten for Barn og Ungdom (HABU), Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader (RK-MR) og Barneavdelingen.

Det er funksjonsfordelt ulike pediatriske fagområder mellom SSA og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK). Det er sengepost og poliklinikk ved begge lokalisasjoner. Nyfødtenheten er lagt til SSK. Det er generell pediatri med akuttmottak for sitt opptaksområde begge steder.

Vi søker enhetsleder til Barne- og ungdomsavdelingen i fast 100 % stilling, - med fordelingen p.t. 60 % leder og 40 % i poliklinikk, dagtid i ukedagene.

Tiltredelse snarest.

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Enhetsleder er ansvarlig for daglig drift av enheten, herunder samlet fag-, budsjett-, regnskap-, personal- og resultatansvar
 • Ressursplanlegging
 • Fremme kontinuerlige forbedringer
 • Sørge for positivt og godt samspill mellom ulike fagmiljøer i enheten
 • Lede og utvikle et godt faglig miljø gjennom strukturert fagutvikling for medarbeiderne og enheten – vi har egne fagutviklingssykepleiere i enheten
 • Tilrettelegge et utviklende og inspirerende arbeidsmiljø, ved å utfordre, motivere og ansvarliggjøre medarbeidere
 • Tilrettelegge for godt samarbeid med pasienter, pårørende og brukerråd
 • Sikre god samhandling med andre enheter i avdelingen, samt med våre interne og eksterne samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier, fortrinnsvis barnesykepleier eller erfaring med barnKlinisk erfaring fra relevant virksomhet i spesialisthelsetjenesten
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Formell lederkompetanse
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Erfaring med arbeid i GAT er en fordel
 • Fleksibel 
 • Personlig egnethet
Personlige egenskaper
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Resultatorientert
 • Sterk på beslutninger og gjennomføring
 • Personlig egnethet vektlegges  
Vi tilbyr
 • Vi kan tilby en spennende avdeling med varierte og utfordrende oppgaver, samt engasjerte kolleger som har stor interesse for barnefaget.
 • Et aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø 

Arbeidssted
Sykehusveien 1, 4838 Arendal, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Elin Josephsen
Avdelingssjef
950 77 076

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook