fbpx 2 stk 100% sjukepleiar | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

2 stk 100% sjukepleiar

2 stk 100% sjukepleiar, fast i Ullensvang kommune pt i Heimesjukepleien, Odda       

Heimesjukepleien er organisert under Heimebaserte tenester saman med Heimehjelp, Kommunalt hjelpemiddellager og Dagsenter for personar med kognitiv svikt.

I heimesjukepleien har vi brukarar i ulike aldersgrupper med ulike utfordringar, og vi er opptatt av å tilby tenester av god kvalitet til brukarane.

Arbeidsoppgåver:

 • Som sjukepleiar hos oss har du ansvar for å utføre og følge opp sjukepleiefaglege prosedyrar, observasjon, sjukepledokumentasjon, rapport mm
 • Samhandling med pårørande og andre instansar
 • Samarbeide tett med anna helsepersonell, og delegere oppgåver ut i frå kompetanse
 • Utøve pleie og behandling til brukarane saman med det øvrige personalet.
 • Tverrfagleg samarbeid med andre yrkesgrupper.
 • Dele kunnskap, samt rettleie kollegaer, studentar og nytilsette
 • Medansvar for forvaltning av ressursane.
 • Dosere medisinar og sørge for at legen sine medisinske forordningar vert utført.
 • Behandle E- meldingar 
 • Være ein god rollemodell og bidra til å følge verksemda sin visjon og mål

Kvalifikasjonar:

 • Du må vere autorisert sjukepleiar, men vernepleiarar kan søke og verte vurdert
 • Du må vise fram gyldig politiattast
 • Førarkort klasse B
 • Gode norsk kunnskaper skriftleg og muntleg, minimum B2

Personlege eigenskaper:

 • Du er fagleg engasjert og har interesse for ny læring
 • Du trives godt når ingen arbeidsdagar er like, og du tar ansvar når det trengs
 • Du må ha evne til å samarbeide på tvers av faggrupper
 • Du har evne til å gi og ta rettleiing
 • Du må ha evne til nytenking
 • Du tar initiativ og ansvar
 • Du er fleksibel
 • Du likar utfordringar

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling som sjukepleiar
 • Turnus dag/ kveld/ 3. kvar helg. Vi har årsturnus, og moglegheit for å tilpasse turnus.
 • Eit lærerikt og tverrfagleg miljø
 • Triveleg arbeidsmiljø med flotte kollegaer.
 • Fadderordning og introprogram for nytilsette.
 • Sjølvstendig og variert arbeid.
 • Internundervisning og fagleg påfyll med høve til vidareutdanning.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.

Lønsvilkår: 

 • Etter HTA
 • I tillegg tilbyr vi kr 25 000,-  pr år som fast tillegg på topp av tariff.
 • Stipend for nyutdannet sykepleier.
 • Andre med helsefagleg utdanning kan søke, og verte vurdert for tilsetting i vikariat.

Ullensvang kommune Heimebaserte tenester Odda

- ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.

Tar du utfordringa ?