fbpx Psykiatrisk sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier

Er du psykiatrisk sykepleier og søker nye utfordringer? Avdeling for depressive lidelser har ledig stilling nå. Kom og bli en del av et spennende fagmiljø.

Da en av våre ansatte skal gå av med pensjon er det ved avdelingen ledig fast 80 % stilling for psykiatrisk sykepleier. Det vil kunne bli mulighet for utvidelse til 100% stilling.

Avdeling for depressive lidelser
Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelse inntil 12 uker. Målgruppen er pasienter med vedvarende og tilbakevendende depresjon som hoveddiagnose. Mange pasienter har varierende grad av komorbide tilstander i form av angst, komplisert sorg, PTSD, relasjonell- og tilknytningsproblematikk, engstelig/unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk.

Spesialisert behandling rettet mot depressive lidelser hos unge pasienter (18 – 35 år) har særlig fokus i en av behandlingsgruppene ved avdelingen. De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt. Dette inkluderer for de fleste pasienter at det er forsøkt både individual-, gruppe- og medikamentell terapi.

Avdelingen er forankret i en korttidsdynamisk modell og det legges til rette for veiledning i intensiv korttids-dynamisk terapi (ISTDP). Avdelingen har lang erfaring med å jobbe emosjons- og relasjonsfokusert gjennom affektfobi terapi, men spisser seg nå i retning av ISTDP. Vi jobber aktivt med å utvikle behandlingstilbudet og å tilby skreddersydd behandling til pasientgruppen.

Hovedelementene i behandlingstilnærmingen er gruppe -og individualterapi. Avdelingen kan vise til gode behandlingsresultater på pasientgruppen, og ønsker å jobbe fokusert, med høy dose og høy intensitet under innleggelse.

Avdelingen bruker aktivt tilbakemeldingsverktøy for å utforme og tilpasse behandlingen. Vi jobber strukturert med veiledning gjennom bruk av video, og ønsker et miljø med fokus på terapeututvikling og god pasientbehandling.

Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overleger, LIS, psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere. Mange har psykoterapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Spesifikke sykepleieroppgaver
 • Gruppebasert tilnærming og individuell oppfølging av pasienter
 • Deltagelse i fysisk aktivitet
 • Veiledning og undervisning av pasienter og medarbeidere
 • Oppfølging av medisinske og psykosomatiske problemstillinger i samarbeid med lege
 • Stillingen vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i avdelingen.
 • Noe administrativt arbeid for teamet
 • Andre oppgaver kan påregnes

Kvalifikasjoner

 • Videreutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Interesse for og erfaring med emosjons- og relasjonsfokusert terapi, gjerne ISTDP.
 • Interesse for og erfaring med gruppeterapi
 • Personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevner vektlegges
 • Sterkt faglig engasjement og interesse for fagutvikling
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • God norsk språk- og kulturforståelse

Vi tilbyr

 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og kvalifiserte medarbeidere
 • En dynamisk avdeling i utvikling med fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode rammer for å drive behandling og fagutvikling
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon

Kontaktpersoner

Avdelingsleder Kari Nedberg, mobil: 93446533 eller på e-post: Kari.Nedberg@modum-bad.no

Stillingstype:

80% fast stilling (med mulighet for 100%)
Stillingen er hovedsakelig arbeid på dagtid 37,5 time pr. uke

Tiltredelse

Etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: “En kilde til liv”. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share

Bildet er fjernet.