fbpx Førsteamanuensis/ universitetslektor | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/ universitetslektor

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie).  Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG), og du rapporterer til fagenhetsleder Hege Kletthagen.

IHG har et tett samarbeid med praksis for å bidra til å sikre høy kvalitet på pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon, opplæring og formidling. Stillingen vil fortrinnsvis være tilknyttet masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie med oppstart høsten 2022. 

Arbeidsoppgaver

Du vil sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie. Andre oppgaver som inngår i stillingen (gjelder begge stillingskoder):

 • Bidra i planleggingen, oppstart og gjennomføringen av masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie.
 • Veiledning av studenter og veiledere (mentorer) i avansert klinisk allmennsykepleie.
 • Undervise i fag tilknyttet emner i masterutdanningen.
 • Deltakelse i administrativt arbeid.

Arbeidsoppgaver vil bli vurdert ut fra kompetanse og studiets behov. Som ansatt må du også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogram ved instituttet. 

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis: 

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet helsevitenskap (sykepleie) i henhold til krav gjengitt i §1-4 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

Universitetslektor: 

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet helsevitenskap (sykepleie) i henhold til krav gjengitt i §1-6 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Andre krav for begge stillingskoder:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Mastergrad innen avansert klinisk allmennsykepleie eller annen relevant mastergrad.
 • Erfaring fra klinisk arbeid i kommunehelsetjenesten.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med ulike utdanningsoppgaver (undervisning, veiledning, simulering/ferdighetstrening m.m).
 • God kompetanse i legemiddelhåndtering.
 • Mestre bruk av e-læringsverktøy og kunne bidra til innovasjon i utdanningen.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har:

 • Høyt faglig fokus og engasjement.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av faggrenser.
 • Gode formidlingsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto kr 583 500,- til kr. 715 900,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

I stillingen som universitetslektor (kode 1009) vil du normalt lønnes fra brutto kr 507 600,-  til kr 626 100,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

For førsteamanuensis og universitetslektor: 

For førsteamanuensis: 

 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider).

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til pedagogisk prøving og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

 • Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med fagenhetsleder Hege Kletthagen; hege.kletthagen@ntnu.no
 • Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen, ta kontakt med HR-konsulent Hanne Eng; e-post: hanne.eng@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 
 
Søknadsfrist: 24.01.2022

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca.130 ansatte, faglig fordelt på tre enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie og Fagenhet for helse, teknologi og samfunn. I tillegg har instituttet tre sentre; Senter for omsorgsforskning, øst, Senter for simulering og pasientsikkerhet og biomedisinsk forskningslaboratorium.

Instituttet bidrar med forskning og utdanning til framtidsrettede helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet som realiserer NTNUs visjon "Kunnskap for en bedre verden".

Arbeidssted

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.