fbpx Forløpskoordinator kreft | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forløpskoordinator kreft

Avdeling for kreftbehandling har aktivitet på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. Avdelingen utreder, behandler og følger opp pasienter med kreftsykdom. Det dreier seg som oftest om strålebehandling, medikamentell behandling og lindrende behandling.

Enhet for henvisninger og pasientkoordinering har en stab med forløpskoordinatorer og saksbehandlere innen mage-/tarmkreft, kreft med ukjent origo, lymfekreft, uroonkologi, lungekreft, hud og malignt melanom, sarkom, brystkreft, hjerne- og ryggmargskreft, kreft hos barn og ØNH-svulster.

Vi har ledig fast stilling som forløpskoordinator. Som forløpskoordinator er du pasientens første kontakt i pasientforløpet.  Du vil samarbeide tett med behandlende leger og koordinerende avdelinger. Du vil ha en sentral rolle i å informere og veilede pasienter og pårørende.

Du skal sikre god pasientlogistikk, koordinere pasientens timeavtaler slik at pasientforløpet tilpasses pasientens behandlingsbehov innen fastlagte frister. Du vil være deltagende i tverrfaglige møter og følge opp beslutninger fra møtet.  

Som forløpskoordinator er du en aktiv deltaker i forløpsledelsen for aktuelt pakkeforløp, og du skal delta i jevnlige møter med forløpskoordinatorer i eget pakkeforløp. Du skal sikre at pasienter blir fulgt opp i sitt pakkeforløp.

Endring i organisasjonstilknytning, arbeids- og ansvarsområde og arbeidssted må påregnes.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Forløpskoordinator sine oppgaver og ansvar gjelder pasienter i definerte pakkeforløp for kreft, men kan også omfatte andre oppgaver
 • Ansvar for koordinering og logistikk av pasienter fra henvisning og utredning til behandling
 • Ansvar for informasjon, veiledning, planlegging og oppfølging av pasienter og pårørende fram til behandlingsstart og videre der det er behov 
 • Delta i tverrfaglige møter og følge opp beslutninger fra møtet
 • Oppfølging av henvisninger og ventelister
 • Kontinuerlig dokumentasjon i pasientens journal 
 • Bidra til god logistikk og informasjonsflyt til pasienter, pårørende og helsepersonell
 • Etablere og ivareta samhandling i teamet rundt pasienten ved OUS, og i samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten 
 • Kvalitetssikre at viktig informasjon videresendes til neste ledd i pasientens behandlingsforløp
 • Sikre at registrering av målepunkter i pakkeforløp utføres i sanntid
 • Delta i forbedring og utvikling av pasientforløpet ved OUS og i samhandling med andre sykehus og primærhelsetjenesten
 • Være tilgjengelig på telefon på dagtid for pasienter/pårørende og helsepersonell fra samarbeidende sykehus 
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent/autorisert sykepleier/kreftsykepleier, eller tilsvarende utdanning
 • Erfaring fra arbeid med kreftpasienter
 • God IKT-kompetanse, kjennskap til sykehusets pasientadministrative system  og andre fag systemer
 • Kunnskap om kreftbehandling
 • Krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Ønskelig med veiledningskompetanse 
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjert og tar initiativ
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • God evne til å prioritere arbeidsoppgaver
 • God vurderingsevne
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Høgt faglig nivå
 • Mulighet til personlig utvikling innen gjeldende fag
 • Hyggelig arbeidsplass i et av og til hektisk miljø
 • Dagtidsarbeid p.t.
 • Medlemskap i pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Lønn etter avtale

Arbeidssted
Ullernchausseen 70, 0379 Oslo, Norge

 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Marit Leren
Enhetsleder
46502670
malie@ous-hf.no

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.