fbpx Forskningssykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forskningssykepleier

Vi søker forskningssykepleier! 

Gastromedisinsk avdeling består av sengepost med 14 senger, egen dagenhet, endoskopisenter, IBD-poliklinikk, leverpoliklinikk og generell gastropoliklinikk. Vi dekker alle områder innen gastroenterologi. Avdelingen driver stor forskningsaktivitet, både klinisk utprøving av nye legemidler og forsker initierte prosjekter innenfor translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for klinisk molekylærbiologi (EpiGen), samt nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.

Som forskningssykepleier vil du aktivt bidra inn i et godt etablert forskningsmiljø, og bidra med å tilrettelegge for at vi utvikler dette videre.  

Vi søker etter sykepleier til en fast stilling i 100%.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre kliniske konsultasjoner med pasienter som er inkludert i studier.
 • Blodprøvetaking med etterarbeid
 • Koordinere pasientforløp for studiepasientene
 • Oppdatere og vedlikeholde databaser
 • Muligheter for å jobbe 3 hver helg på sengepost

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier.

Personlige egenskaper

 • Prioriterer etter pasientens beste!
 • Personlig oppfølging av pasientene
 • Selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet
 • Løsnings-orientert.
 • Faglig interesse
 • Godt humør

Vi tilbyr

 • Ansatte med høy kompetanse.
 • Spennende stilling til deg som er interessert i gastromedisinske pasienter
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo.

Arbeidssted 
Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Frode Harald Eidset
Avdelingsleder
41210004

Synnøve Louise Aure
Forskningssykepleier
47758110
Synnove.Louise.Aure@ahus.no

Akershus universitetssykehus(Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon

Medisinsk divisjon har cirka 1800 årsverk og 17 avdelinger innen blant annet hematologi, endokrinologi, gastromedisin, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, onkologi, lungemedisin, nyremedisin, nevrologi, geriatri, revmatologi og øye. Divisjonen har drift på Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger og Gardermoen og har en sentral plass i pasientbehandlingen ved landets største akuttsykehus.

Vi tilbyr utredning og behandling i sengeområder, overvåkingsenheter, dagbehandling og
poliklinikk, og har ansvaret for sykehusets akuttmottak. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø, og egen forskningsavdeling.

Annonse
Annonse