fbpx Førsteamanuensis/ universitetslektor | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/ universitetslektor

Ønsker du å forme fremtidens utdanning i anestesi- og operasjonssykepleie og gjennom dette bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene? Vi søker deg som ønsker å bli en del av et inspirerende og utviklende arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling.
 
Ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er det ledig inntil to faste stillinger, (kan også være aktuelt med 50 % stillinger), som førsteamanuensis/universitetslektor i anestesi- og operasjonssykepleie. 

IHA er ett av åtte institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Fakultetet tilbyr et stort antall utdanninger innen medisin og helsefag og har et bredt spekter av forskningsmiljø innen medisin og helse.

Som ansatt ved IHA blir du del av et spennende fagmiljø der du selv kan være med å utforme egne arbeidsoppgaver innen utdanning og forskning. Utdanningene gjennomføres i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fagmiljø ved campus Trondheim og Gjøvik.  

IHA har et bredt utdanningstilbud på bachelor- og masternivå i tillegg til flere videreutdanningstilbud for sykepleiere og andre yrkesgrupper innen helsefag. Det er rundt 60 ansatte og 700 studenter ved instituttet.

Arbeidssted for stillingene er campus Ålesund og du rapporterer til Instituttleder.

For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/iha 

 Arbeidsoppgaver

I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet anestesi- eller operasjonssykepleie. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • Veiledning og undervisning av studenter på ulike nivå innen fagområdet, herunder også ferdighetstrening og simulering 
 • Deltakelse i administrativt arbeid 

Særskilt ansvarsområde:

 • Du vil ha en særlig ansvar for utvikling av emner og nye læringsformer innen anestesi- eller operasjonssykepleie
 • Stillingene vil innebære et samarbeid med veiledere i spesialisthelsetjenesten, samt samarbeid med fagpersoner i tilsvarende funksjoner ved NTNU i Trondheim og Gjøvik. 

Som ansatt på fakultetet må du også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogram ved fakultetet. 

Du må rette deg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis: 

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet anestesi- eller operasjonssykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-4 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • Dersom du kan dokumentere at du er i sluttfasen av din ph.d.-utdanning, kan søknaden din bli vurdert. 

Universitetslektor:

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet anestesi- eller operasjonssykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Andre krav for begge stillingskoder:

 • Klinisk erfaring og kompetanse som anestesi- eller operasjonssykepleie  
 • Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå jfr. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Undervisningserfaring fra universitets- og høgskolesektoren 
 • Erfaring med medisinsk- og sykepleiefaglig simulering 

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som har:

 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • gode formidlingsevner
 • evne til å arbeide selvstendig
 • interesse og engasjement for helsefaglig utdanning og utvikling av helsetjenestene

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Som ny ansatt vil vi hjelpe deg med å bli kjent NTNU og gjøre deg trygg i din nye rolle gjennom en fadderordning.

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr. 573 100,- til kr. 704 900,-pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

I stillingen som universitetslektor (kode 1009) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr. 496 100,- til kr. 615  900,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Du må være tilgjengelig for institusjonen på daglig basis, og arbeidssted er ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund. Bruk av hjemmekontor kan avtales.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål 
 • pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling   
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider) 
 • en beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen 
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 
 • navn og adresse til tre relevante referanser 
 • forskningsplan (dette gjelder førsteamanuensis)
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen oppfordres menn til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Instituttleder Svanhild Schønberg, epost: svanhild.schonberg@ntnu.no, tlf. 73412799 eller førsteamanuensis Inger Hilde Hagen, epost: inger.h.hagen@ntnu.no, tlf. 70161316.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Unni Sletten, epost: us@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. 

Søknadsfrist: 20.02.2022 

Kombinert stilling 

Hva vil det si ha en kombinert stilling, og hvilke faglige og personlige gevinster vil det gi deg? Møt Vigdis Schnell Husby, operasjonssykepleier ved St.Olavs hospital som i denne videoen deler sin erfaring med å kombinere en klinisk stilling ved sykehuset med en stilling som førsteamanuensis ved Institutt for helsevitenskap på NTNU,  Ålesund.

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. For mer informasjon, se: https://www.ntnu.no/mh.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.IHA har 60 ansatte og rundt 700 studenter. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet.

Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.

Arbeidsgiver

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.