fbpx Universitetslektor/ høgskolelærer | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Universitetslektor/ høgskolelærer

Ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det det ledig 1-3 100 % stillinger som universitetslektor/høgskolelærer i helsevitenskap (sykepleie).

Det er mulighet for å avtale laverere stillingsprosenter.

Stillingene er midlertidige/vikariat og har en varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse. 

I stillingen vil du være administrativt tilknyttet Institutt for helseivitenskap i Ålesund.

IHA har et bredt utdanningstilbud på bachelor- og masternivå i tillegg til flere videreutdanningstilbud for sykepleiere og andre yrkesgrupper innen helsefag.

Det er rundt 60 ansatte og 700 studenter ved instituttet. Vi søker deg som ønsker å bli en del av et inspirerende og utviklende arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling.

For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu./iha  

Du rapporterer til instituttleder. 

Arbeidsoppgaver

I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning innen fagområdet sykepleie.
Andre oppgaver som inngår i stillingen: 

 • veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet 
 • deltakelse i administrativt arbeid 

Særskilt ansvarsområde:

Sykepleierutdanningen benytter en rekke ulike læringsformer, deriblant teambasert læring, ferdighetstrening, simulering, og klinisk praksis.

 • du vil ha et særskilt ansvar for undervisning og veiledning knyttet til bachelorutdanningen i sykepleie
 • delta i alle de læringsformer som utdanningen benytter, samt bidra i utvikling av nye læringsformer

Som ansatt på fakultetet må du også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet. Du må rette deg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre. 

Kvalifikasjonskrav

Universitetslektor: 
Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-6 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Høgskolelærer:
Til stillingen som høgskolelærer kreves fire års høyere utdanning, av disse minst to år innenfor fagområde du skal undervise i, i henhold til krav gjengitt i §1-7 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

 • Relevant yrkespraksis

Felles for begge stillingskoder:

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå gjengitt i § 1-4 (3) i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs. 

Andre krav: 

 • Du må ha bachelorgrad i sykepleie, og norsk autorisasjon som sykepleier 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at du har en spesialisering innen intensivsykepleie, avansert klinisk sykepleie, psykisk helse, geriatri, eller annen relevant master-/videreutdanning.

Det er en fordel at du har relevant undervisningserfaring.

 Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:

 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser 
 • gode formidlingsevner og interesse for helsefaglig utdanning
 • stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig 
 • faglig engasjement 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr. 496 100,- til kr. 615 900,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

I stillingen som Høgskolelærer kode 1007 vil du normalt lønnes fra brutto kr. 461 300,- til kr. 563 900,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.  

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Du må være tilgjengelig for institusjonen på daglig basis, og arbeidssted er ved Institutt for helsevitenskap er Ålesund. Bruk av hjemmekontor kan avtales.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen oppfordres menn til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Instituttleder Svanhild M. A. Schønberg, e-post: svanhild.schonberg@ntnu.no, tlf. 73412799 eller Førsteamanuensis/Nestleder utdanning bachelor i sykepleie May Helen Midtbust: e-post mmi@ntnu.no tlf. 41511221

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Unni Sletten, e-post: us@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. For mer informasjon, se: https://www.ntnu.no/mh.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.IHA har 60 ansatte og rundt 700 studenter. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet.

Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.