fbpx Avdelingssykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingssykepleier

Kirurgisk klinikk består av akuttmottak, føde/gyn avdeling, anestesi,
intensiv, operasjon, kirurgi, ortopedi, samt kirurgisk og ortopedisk sengetun (-post) med 30 senger.

Det er fra 1. august 2022 stilling ledig som avdelingssykepleier på kirurgisk/ortopedisk sengetun.

Arbeidsoppgaver

Avdelingssykepleier har daglig ansvar for driften av de kirurgiske og ortopediske pasientsenger, samt for driften av et avsnitt for samme-dags-innleggelse (SDI). Det betyr et samlet personal- og økonomiansvar. Avdelingssykepleier har også fagansvar for sykepleien som utøves innen sitt ansvarsområde, og skal sørge for at det er samsvar mellom beskrevet fagkvalitet og operativ drift i egen enhet i samarbeid med avdelingssjef, avdelingsoverlege og prosessansvarlige leger.

For ansvarsområdet foreligger stillings- og funksjonsbeskrivelse.
Avdelingssykepleier inngår i kirurgisk avdelings lederteam, og vil kunne bli tildelt fremskutte lederoppgaver både utad i klinikken og innad i avdelingen.

Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier som har erfaring med avdelingens pasientgrunnlag
 • Gode lederegenskaper, evne og lyst til å gå inn i en lederstilling. Det omfatter
  • Initiativ og kreativitet
  • evne til å samarbeide med mange yrkesgrupper
  • lyst og evne til å utvikle avdelingens styrker og gode arbeidsmiljø
  • fokus på god faglig standard
  • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger
  • evne for å vurdere alternative ordninger for arbeidsplaner med blant annet muligheter for livsfasetilpasninger
 •  Ledererfaring og/eller lederutdanning er en fordel, men ikke et krav
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet, blant annet
  • fleksibel
  • positiv og imøtekommende
  • lydhør
Vi tilbyr

Som avdelingssykepleier på kirurgisk/ortopedisk sengetun vil du ha spennende lederutfordringer for en avdeling som er viktig for den operative virksomhet ved sykehuset. Du vil være nivå 4-leder, og inngå i avdelingens dynamiske lederteam hvor takhøyden er stor og som ønsker å spille sine kolleger gode. Humor og klar tale er viktige kjennetegn.
Du vil få tilbud delta i Vestre Vikens modulbaserte lederutviklingsprogram med oppstart allerede fra høsten 2022.

Arbeidssted
Ringerike Sykehus, Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Martin F. Stolzenbach Olsen
Avdelingssjef
32116139

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre. Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Annonse
Annonse