fbpx Enhetsleder Furumoen sykehjem | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Enhetsleder Furumoen sykehjem

Furumoen sykehjem- et sted der det er godt å bo, besøke og arbeide.

Vil du lede kommunens største sykehjem?
Furumoen sykehjem har inntil 111 plasser som fordeler seg på flere fagfelt. Vi tilbyr demensomsorg, lindring, opptrening, langtidsplasser somatikk, avlastning, forsterket demens og dagsenter for hjemmeboende. Vi er inne i en spennende tid med nytt sykehus og Helsehus som kommende naboer. Sykehjemmet er sertifisert som Livsgledehjem og har innført ny velferdsteknologi.

Sykehjemmet har en ledergruppe som består av 4 avdelingsledere, inklusive assisterende enhetsleder. I tillegg til alle de 130 årsverkene med helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere og assistenter har vi fagutviklingssykepleier, vaktbokansvarlige og merkantil ressurs.  Enhetsleder utgjør sammen med de andre lederne i området og kommunalsjef et spennende lederfellesskap som skal sikre gode helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig delegert ansvar (fag, personal og økonomi) for virksomheten
 • Planlegge og styre hvordan tjenestens samlede ressurser skal prioriteres og benyttes i henhold til lovens krav, budsjettrammer og rommet for skjønn
 • Ha ansvar for at driften er gjenstand for god virksomhetsstyring gjennom planlegging, gjennomføring, rapportering og evaluering
 • Utøve støttende lederskap for utvikling og mestring i møte med arbeidsoppgavene
 • Planlegge og gjennomføre kompetanseprosesser, rekruttering og stabilisering
 • Sikre systematisk og god brukermedvirkning, samt samhandle med andre aktører med felles målgruppe, herunder frivilligheten
 • Sikre dialog og informasjonsflyt med politikere, styringsinstanser, samarbeidspartnere, innbyggere og media
 • Bidra til en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Relevant helse- eller sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå. Annen utdanning på minimum bachelornivå kan vurderes.
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra fagområdet
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Gjennomgående gode IT-ferdigheter og erfaring i bruk av relevante verktøy
 • Kunnskap om lover og forskrifter på eget og tilgrensende fagområder
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner

Ønskelig:

 • Relevant videreutdanning/master
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra fagutvikling, endringsprosesser og prosjektledelse

Personlige egenskaper

Enhetsleder skal bidra til å forankre verdigrunnlaget til Narvik kommune videre i sin enhet og være en god rollemodell.

Vi søker en enhetsleder som er:

 • Tydelig og trygg i lederrollen
 • Strukturert, lojal og har høy gjennomføringsgrad
 • Tillitsvekkende og har gode kommunikasjonsevner
 • Engasjert i faglig utvikling, kunnskapsbasert praksis og trives med å lede kunnskapsmedarbeidere

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Et introduksjonsprogram for nyansatte ledere
 • Deltakelse i faglig nettverk for ledere innen helse- og omsorg
 • Lederstøtte fra kommunalområde Virksomhetsstyring og kommunalsjef
 • Lede et arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Mulighet til å skape en helhetlig eldreomsorg i Narvik kommune
 • Konkurransedyktig lønn i tråd med sammenlignbare stillinger i kommunesektoren
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Flyttegodtgjøring etter avtale

Annet

Som ny i Narvik kommune tilbyr vi gratis barnehageplass og gratis SFO i 6 måneder, årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår. 

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på seks måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema. 

Spørsmål om stillingen 

Kontakt Heidi Eriksen Laksaa, kommunalsjef, 950 26 897, heidi.eriksen.laksaa@narvik.kommune.no eller Linn B. Sollund-Walberg, bedriftskompetanse, 990 06 318, lsw@bedriftskompetanse.no

Narvik kommune - et samfunn i utvikling

 Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge. Narvik kommune strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kunne tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum, vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking, du kan spille golf i Skjomen og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen, nasjonalfjellet Stetinden og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa. 

 Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik. Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027.