fbpx Nidarvoll helsehus søker etter sykepleiere til to faste 100 prosent stillinger | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Nidarvoll helsehus søker etter sykepleiere til to faste 100 prosent stillinger

Stillingene er ledig fra 13. juni 2022.

Nidarvoll helsehus har to rehabiliteringsavdelinger med til sammen 50 senger og er enheten med flest plasser innen rehabilitering i Trondheim kommune. Vi jobber målbevisst med videreutvikling og profesjonalisering av vår tjenesteyting og pasientforløpene. 

Vi jobber tverrfaglig hvor du som sykepleier har en viktig rolle i teamet. Du har sykepleierfaglige ansvar for pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten og/eller henvist til rehabiliteringsopphold.

Hos oss vil du som sykepleier få brukt din sykepleiekompetanse og du får mye ansvar. Du bør være dyktig på kliniske observasjoner og kunne iverksette tiltak. I den forbindelse kan det være behov for å gjennomføre avanserte prosedyrer og håndtere ulikt medisinteknisk utstyr. Vi vektlegger et tett samarbeid med pårørende og samarbeidspartnere.

Vi har et godt sykepleierfaglig miljø med dyktige og dedikerte sykepleiere. Vi har satt fagutvikling og kompetansebygging i system med et spesielt fokus på tverrfaglig samarbeid.

I tillegg til sykepleiere, består teamet av lege i 100 prosent stilling, vernepleier, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitør og logoped. Avdelingen har også ansatt en egen servicevert.

Pasientgrunnlaget er i all hovedsak utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs hospital som trenger rehabiliteringsopphold før hjemreise. Dette er pasienter med behov for rehabilitering og pleie/medisinsk oppfølging av en slik intensitet, at dette ikke kan ivaretas i pasientens eget hjem.

Har du sammen med oss lyst til å styrke tilbudet til våre rehabiliteringspasienter? Er du en person som liker utfordringer og en variert arbeidsdag og som gjerne har videreutdanning eller erfaring innen rehabilitering? Da kan du være den sykepleieren vi ser etter!

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleierfaglig ansvar for pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten og/eller henvist til rehabiliteringsopphold hos oss.
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling.
 • Ordinære sykepleieroppgaver og håndtering av medisinsk teknisk utstyr.
 • Opplæring og veiledning av pasienter og pårørende, samt kolleger og studenter.
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Ønskelig med erfaring fra rehabilitering.
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Behersker de vanligste IKT-verktøy og ha god kunnskap om dokumentasjon.
 • Gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du må ha et engasjement for rehabilitering.
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i et tverrfaglig team samt ha evnen til å jobbe selvstendig.
 • Du kan håndtere flere ulike typer arbeidsoppgaver og skape en god struktur i arbeidet ditt.
 • Du er nytenkende, fleksibel og løsningsorientert med ønske om å utvikle et godt rehabiliteringstilbud.
 • God evne til å motivere deg selv og andre.
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i en dynamisk rehabiliteringsavdeling.
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • 14 dager opplæring og mentoroppfølging i tolv måneder.
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Fagdager vår og høst.
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt miljø.
 • Påvirkningsmulighet og innflytelse i tjenestetilbudet.
 • Todelt turnus (Kalenderplan) med helgearbeid.
 • Vi bruker mulighetene som ligger i fagstigen aktivt.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Ved spørsmål om stillingen

Kontakt Helge Dahlen, enhetsleder, 95263711

Om arbeidsgiver

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.