fbpx Psykiatrisk sykepleier/sykepleier, 100% fast stilling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier, 100% fast stilling

Nidelv DPS, Orkdal er lokalsykehus for kommuner fra Frøya i vest til Røros i øst. Vårt behandlingstilbud bygger på et nært og godt samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten for øvrig. Ansatte ved Nidelv DPS, Orkdal er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, overleger, leger, psykologer, 3 årige høyskoleutdannede med/uten videreutdanning og andre helsefagutdannede. Døgnseksjonen har 15 sengeplasser. Nidelv DPS, Orkdal har ambulant seksjon AAT og poliklinikk med kontorer på Orkanger, Støren og Røros.

Vi søker etter psykiatrisk sykepleier/sykepleier som vil være en del av en entusiastisk og dyktig personalgruppe i et utfordrende, spennende og stimulerende tverrfaglig miljø. Vi er en stolt og engasjert stab med et svært godt arbeidsmiljø som trenger flere medarbeidere.

Ledig 100% fast stilling for psykiatrisk sykepleier/sykepleier. Ved ansettelse av sykepleier, kreves oppstart på videreutdanning i psykisk helse innen to år. Vakter på dag, kveld og i snitt tredje hver helg. 

Tiltredelse snarest.

Døgnseksjonen har variert behandlingsopplegg med blant annet spesialisert tilbud for mødre med fødselsdepresjon. Vi gir også ECT-behandling til pasienter med behov for det.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, tilrettelegging og oppfølging av et miljøterapeutisk behandlingsopplegg
 •  Samarbeid i tverrfaglig behandlingsteam
 • Samarbeid med pårørende og 1. linjetjenesten, samt andre aktører

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som Psykiatrisk sykepleier eller sykepleier
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk både muntlig og skriftlig

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Faglig og personlig trygghet
 • God struktur, fleksibilitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team  
 • Engasjement 
 • Samarbeidsevne; du må trives med å jobbe i team og ha evne å gjøre kollegaer gode

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Et godt og engasjerende arbeidsmiljø med varierte oppgaver og tverrfaglig samarbeid
 • Tilrettelegging for faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • God personforsikring 
 • St. Olavs hospital er en IA-bedrift
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Kontaktinformasjon

Heidi Vinje, Seksjonsleder, (+47) 90241603, heidi.vinje@stolav.no

Arbeidssted

Orkdalsveien 244
7300 Orkanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk Psykisk helsevern

Referansenr.:4522640734
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.06.2022

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Nidelv DPS, Orkdal - DøgnseksjonKlinikk for psykisk helsevern - Allmenn, rehabilitering og sikkerhet

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no