fbpx Sykepleier, spesialsykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier, spesialsykepleier

Ved Geriatrisk poliklinikk utredes pasienter med varierte geriatriske problemstillinger som kognitiv svikt/demens, falltendens/synkope, polyfarmasi/mistanke om medikamentbivirkninger, vekttap, subakutt/kronisk funksjonssvikt. Poliklinikken betjener i hovedsak OUS' lokalsykehusområde, men tar også pasienter utenfor egen sektor med spesielle problemstillinger. Arbeidsformen er tverrfaglig med vekt på sykepleier og lege for de fleste pasientene, for noen også fysioterapi. 

Geriatrisk poliklinikk er samlokalisert med Hukommelsesklinikken som er en regional/nasjonal høyspesialisert poliklinikk for avansert kognitiv utredning.

Den ledige stillingen er primært knyttet til Geriatrisk poliklinikk, men noe arbeid på Hukommelsesklinikken kan også påregnes.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver
  • Kartleggingssamtaler med pasienter og pårørende.
  • EKG, måling av liggende og stående blodtrykk, gripestyrke, kroppsmasseindeks m.v.
  • Gjennomføring av kognitive tester (MMSE og klokketest).
  • Assistanse ved spinalpunkjson
  • Laboratoriearbeid/blodprøvetaking
Kvalifikasjoner
  • Offentlig godkjent sykepleier med erfaring innen geriatri, eldreomsorg, demensomsorg og/eller alderspsykiatri er ønskelig
  • Vi søker en sykepleier som er ivrig på å lære nye ting og som vil være med på å utvikle Geriatrisk poliklinikk videre i nært samarbeid med leger og fysioterapeuter
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner 
  • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt
Vi tilbyr
  • Fast stilling som sykepleier fra 01.06.2022

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen»- knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.

Kontaktinformasjon
Torgeir Bruun Wyller
Seksjonsleder overlege/professor
91166682

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.