fbpx Vi søker engasjerte sykepleiere | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vi søker engasjerte sykepleiere

Nevrologisk avdeling ved Ahus har landets største opptaksområde innenfor fagfeltet nevrologi og består blant annet av seksjon for generell nevrologi, seksjon for akutt slagbehandling, rehabiliteringsseksjon, nevrofysiologisk laboratorium, seksjon for nevroimmunologi og enheter for forskning og utvikling og andre spesialiserte nevrologiske fagområder som epilepsi, parkinson, hukommelse/kognitiv svikt.

Vi gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet.

Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling. Vi jobber med tidlig implementering av nye behandlingstilbud der pasienten er i fokus. I tillegg ser vi viktigheten av å jobbe med verdi, etikk og kvalitet i organisasjonen for å ha godt arbeidsmiljø og god pasientivaretakelse.

På nevrologisk poliklinikk utreder og behandler vi pasienter med alle nevrologiske sykdommer. De største pasientgruppene våre er Parkinsons sykdom, MS, hodepine og epilepsi. Både leger og sykepleiere har egne konsultasjoner, og pasienter ivaretas i tverrfaglige behandlingsopplegg.

Vi har også en dagenhet der vi utreder og behandler pasienter med nevrologiske sykdommer. Kurene og oppfølgingen her gjøres av sykepleierne på nevrologisk poliklinikk.

Lavterskelsykepleie er også en stor del av vår virksomhet. Vi vektlegger stort fokus på tverrfaglig samarbeid, samt faglig kvalitet og utvikling. 

Vi er spesielt opptatt av trivsel og arbeidsglede, og jobber systematisk for å bevare godt arbeidsmiljø.

Vi lyser nå ut 2 faste og 1 vikariat stillinger

Alle søkere må søke elektronisk.

For stillingen kreves det godkjent autorisasjon som sykepleier.
Stillingen innebærer arbeidshelg hver fjerde helg på en av våre nevrologiske sengeposter.

Arbeidsoppgaver
 • Vi søker deg som vil ta del i utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen behandling og oppfølging av pasienter med nevrologiske sykdommer.
 • Du vil være del av et tverrfaglig team til MS-, hodepine-, epilepsi- og parkinsonpasienter.
 • Selvstendige konsultasjoner med pasient og pårørende.
 • Opplæring av pasienter i medikamentadministrasjon.
 • Administrasjon av intravenøs behandling til MS- og andre nevrologiske pasienter.
 • Utføre prosedyrer og behandling i samarbeid med lege og annet tverrfaglig personell.
Kvalifikasjoner
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring innen tverrfaglig samarbeid og kjennskap til nevrologiske sykdommer/problemstillinger.
 • Ønskelig med erfaring innen sykepleie til nevrologiske pasienter.
 • Ønskelig med grunnleggende IKT-kompetanse (Dips).
 • Ønskelig med erfaring innen medikamentstudier og forskning. 
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som er selvstendig og samtidig har gode samarbeidsevner.
 • Du må være villig til å bidrar til at våre behandlingstilbud til pasientene stadig er i utvikling.
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og godt tverrfaglig miljø.
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Opplæring
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage.
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Kort reisevei til Oslo.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Arbeidssted
Sykehsveien 25, 1474 Nordbyhagen, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Hanne-Kathrine Hokstad
Seksjonsleder
67969591
hakj@ahus.no

Akershus universitetssykehus(Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon

Medisinsk divisjon har cirka 1800 årsverk og 17 avdelinger innen blant annet hematologi, endokrinologi, gastromedisin, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, onkologi, lungemedisin, nyremedisin, nevrologi, geriatri, revmatologi og øye. Divisjonen har drift på Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger og Gardermoen og har en sentral plass i pasientbehandlingen ved landets største akuttsykehus.

Vi tilbyr utredning og behandling i sengeområder, overvåkingsenheter, dagbehandling og poliklinikk, og har ansvaret for sykehusets akuttmottak. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø, og egen forskningsavdeling.