fbpx Direktør for velferd i Asker søker rådgiver | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Direktør for velferd i Asker søker rådgiver

Vil du være med å utvikle fremtidige helse- og omsorgstjenester i Asker ? Da er dette rette jobben for deg!

I seksjon for strategi og utredning søker vi en rådgiver for tjenesteområdet velferd. Seksjonen har 36 medarbeidere med helhetlig, tverrfaglig og innovativt blikk. Vi jobber i grensesnittet mellom politikk og administrasjon. Du blir en del av en hyggelig og kunnskapsrik gjeng.

Som rådgiver vil du ha en sentral rolle i arbeidet med å utvikle innbyggernes helse- og omsorgstjenester inn i en ny tid.

Du vil få oppdrag fra og rapportere til direktør for velferd. Tjenesteområdet velferd består av ni virksomheter innen områdene helse, rehabilitering og mestring, psykisk helse og rus, tjenester til personer med funksjonsnedsettelser, hjemmetjeneste, heldøgnsomsorg eldre og NAV.

Du vil få i oppdrag å
 • være strategisk rådgiver for direktør for velferd
 • koordinere oppdrag og lede prosjekter
 • lede og delta i utviklingsarbeid i samarbeid med virksomhetene i velferd
 • bidra i saker som skal behandles administrativt og politisk i kommunen
 • delta i arbeidet med politiske planer og utredninger
 • søke tverrfaglig samarbeid på tvers av tjenesteområdene i kommunen
 • være lederstøtte for direktør for velferd
Du som søker har
 • relevant universitets- eller høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag eller samfunnsfag
 • gjerne erfaring som rådgiver i offentlig sektor 
 • god kjennskap til velferdsområdet
 • god kunnskap om ledelse av velferdstjenester, og gjerne ledererfaring fra helse- og omsorgssektoren
 • god forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon
 • gjerne erfaring fra arbeidet med tverrfaglige prosesser og prosjekter
Du som søker ønsker vi skal
 • ha gode kommunikasjonsevner, og god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • ha gode digitale ferdigheter
 • ha gjennomføringsevne, være proaktiv, tydelig og analytisk
 • være utviklings- og endringsorientert
 • være selvstendig, men også god til å samarbeide med andre
 • ha evnen til å jobbe strategisk, men også operativt
 • vekke tillit og ha høy integritet
 • har interesse for å jobbe med tjenesteutvikling
  Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Du vil få
 • muligheten til å være med på å utvikle Asker-samfunnet
 • et innovativt og godt arbeidsmiljø, der vi er opptatt av nyskaping og gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne
 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ
 • mulighet til å inngå avtale om miljøvennlige reiser til og fra jobb, vi har blant annet leasingavtale for el-sykkel

Stillingstittel: Strategi og utredning - Rådgiver velferd

Kontaktinformasjon

Aud Hansen
Direktør Velferd
41688105

Kristine Andenæs
Seksjonsleder Strategi og utredning
92400960
Knud Askers vei 25, 1383 Asker, Norge

Åpne veibeskrivelse

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Annonse
Annonse