fbpx Ønsker du å jobbe som sykepleier i hjemmesykepleien i attraktive Arendal? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ønsker du å jobbe som sykepleier i hjemmesykepleien i attraktive Arendal?

Vi søker etter sykepleiere til hjemmesykepleien i vår vakre kommune og ønsker at du skal bli en av våre nye stolte medarbeidere. Vi har forventninger til faglig utvikling, godt lederskap og et arbeidsmiljø preget av mangfold og arbeidsglede. Vi søker etter engasjerte sykepleiere som kan være med å videreutvikle tjenestetilbudet og sammen med øvrige medarbeidere skape attraktive arbeidsplasser og helsefremmende fag- og arbeidsmiljø. 

Arendal kommune har spesielt gode lønns- og arbeidsvilkår og har flere gode tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere. Kommunen tilbyr fulle stillinger til konkurransedyktige betingelser i et godt fagmiljø. Tiltakene som tilbys beskrives nærmere i annonsen nedenfor.

Hjemmesykepleien i Arendal kommune er i dag organisert i 7 geografiske soner, 4 omsorgsboliger med døgnbemanning og en nattpatrulje. Fag og kompetanseutvikling er to viktige satsningsområder innenfor tjenesteområdet. I den senere tid er det igangsatt et arbeid med mål om rett bruk av fagkompetanse for å sikre kompetansemobilisering og god kvalitet på tjenesten. Planen er å prøve ut organisering av sykepleiere i fagteam med tilpassede arbeidsoppgaver og arbeidslister. Arbeidet drives fram av engasjerte og dyktige sykepleiere.

Vi ønsker deg velkommen som søker i vekstkommunen og festivalbyen Arendal. I Arendal etableres blant annet Morrow som har startet rekruttering av fagpersoner til sin superfabrikk (inntil 2500 medarbeidere neste 5 år) og det etableres boligtilbud med attraktive avstand til sjø, skole og kollektivakser. En attraktiv arbeidsplass for hele familien. Arendal er vert for Arendalsuka, Fremtidens Kommuner, Canal Street, Tall Ships Races (2023) og har et stort og variert kultur- og idrettstilbudtilbud. I tillegg har kommunen en flott kystkommune med gode utendørs- og friluftsmuligheter. Du har nå muligheten til å få en full stilling i en fremoverlent kommune som har mottoet "Stolt medarbeider i Arendal Kommune". Les mer om kommunen her: https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/velkommen-til-arendal-nasjonalparkkommune/

3. års sykepleierstudenter ønskes velkommen til å søke.

Søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden.

Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby en inkluderende arbeidsplass som har fokus på faglig utvikling og mestring og kan tilby stor faglig bredde og variasjon i arbeidsoppgaver. Eksempelvis:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Observere og vurdere pasienters tilstand og behov
 • Gi helsetjenester og omsorg
 • Behandle sykdom
 • Administrere medikamenter og utføre prosedyrer
 • Gi råd og veiledning til pasienter, pårørende og kollegaer
 • Fokus på mestring og rehabilitering
 • Delta i fagutvikling, forbedrings- og endringsarbeid
 • Bruke teknologi og digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning
 • Samarbeid med pasienter, pårørende, annet helsepersonell og lignende.
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Vi søker både nyutdannede og søkere med erfaring. 
 • Du må kunne jobbe selvstendig, men også i team
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Beherske et skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjert
 • Inkluderende
 • Evne til å skape entusiasme
 • Omgjengelig
Vi tilbyr
 • Fulle stillinger i todelt turnus og årsturnus med mulighet for langvakter med færre oppmøter. 
 • Vi tilbyr konkurransedyktig lønn i forhold til helseforetak og omkringliggende kommuner.
 • Faglig oppdatering med 2 fagdager i året.
 • Sykepleiere i nattevaktstilling får 20.000 kroner over garantilønn uansett stillingsstørrelse.
 • Lønn tilsvarende stilling med krav om masterutdanning for sykepleiere med relevant mastergrad, selv om de blir tilsatt i stilling med krav om 3-årig utdanning.
 • Nedbetaling av studielån på 15.000 kr i inntil 5 år for nyutdannede sykepleiere i hel stilling som har bestått eksamen i løpet av de siste 2 år.
 • Sykepleiere som går full stilling i turnus får 5 ekstra fridager til og med året barnet fyller 4 år. Eneforsørger får 10 ekstra fridager.
 • Sykepleiere i full stilling i turnus vil fra fylte 62 år få 5 ekstra fridager i tillegg til generell ordning på 5 dager, altså 10 dager i året.
 • Vi tilbyr mentorordning hvor du får en mentor som har avsatt tid til å veilede deg i inntil 6 måneder.
 • Digital velkomstpakke med iPad/nettbrett til alle nyansatte sykepleiere i hel stilling. Inneholder digital velkomstpakke med nyttig informasjon om kommunen, arbeidsplassen og praktiske forhold.
 • Introduksjonsprogram med fokus på samhandling i kommunen.

Kontaktinformasjon

Per Øyvind Larsen, Enhetsleder, +4799460765

Arendal Kommune

Vil du bli vår nye kollega? 

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi.

Arendal kommune blir 300 år i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål. 

Vi ser mangfold som en styrke. Vi vil ha medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Arbeidet skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile Arendals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest

Annonse
Annonse