fbpx Signo Vivo søker seksjonsleder til seksjon i Andebu | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Signo Vivo søker seksjonsleder til seksjon i Andebu


Signo er en landsdekkende ideell diakonal stiftelse med syv ulike virksomheter. Vi har 1100 ansatte og gir tegnspråklige tjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde innen helse, velferd, arbeid, opplæring og kompetansesentertjenester. Vi har tilbud i Andebu, Sandefjord, Oslo, Bergen og Trondheim.

Signo Vivo er en to-språklig arbeidsplass med nærmere 500 ansatte og er lokalisert i Andebu og Sandefjord. Signo Vivo yter bo- og omsorgstilbud til voksne døve/hørselshemmede og døvblinde personer. Signo Vivo har beboere fra hele landet og har avtale med den enkelte beboers hjemkommune.

Ansvar og hovedarbeidsoppgaver:

Som seksjonsleder vil du få ansvar for seksjonens faglige tilbud, personalledelse og økonomistyring.
Vi leter etter deg som kan legge til rette for, koordinere og kvalitetssikre faglig gode tjenester i seksjonen, også i forbindelse med tilsyn/inspeksjon og øvrig kontakt med kommune og fylkeskommune.
Som seksjonsleder har du ansvar for hensiktsmessig personaladministrativ drift hvor du legger turnus og rutiner slik at seksjonen gir det beste tilbudet til sine brukere med høyt fokus på brukermedvirkning. Du ivaretar også HMS og legger til rette for et godt arbeidsmiljø.
Vi ønsker at du som seksjonsleder arbeider for et godt samarbeidsklima på tvers i virksomheten og med eksterne samarbeidspartnere, samt at du bidrar til det samlede faglige tilbudet i Signo Vivo.
Hver seksjon/seksjonsleder er tilknyttet en avdeling, med en overordnet leder man rapporterer til. Heltidskultur er et fokusområde i Signo Vivo og det jobbes aktivt med dette i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du har minimum en bachelorutdanning eller tilsvarende innenfor helse, sosialfag eller pedagogikk. Det er også ønskelig med formell lederkompetanse og/eller ledererfaring fra stilling på tilsvarende nivå.
 • Du har erfaring fra, eller god kjennskap til, helse- og omsorgstjenester, arbeidstidsordninger (turnus) og relevant lov- og avtaleverk.
 • Du må kunne kommunisere og formulere deg godt skriftlig (norsk på minimum B2 nivå) eller svært god formidlingsevne på norsk tegnspråk og norsk skriftlig.
 • Kunne beherske ulike dataverktøy.
 • Tegnspråkkompetanse er en fordel, men ikke et krav da opplæring vil bli gitt ved behov.
 • Det er ønskelig med erfaring med vår brukergruppe. Erfaring med våre faglige metoder og brukergruppe vil bli vektlagt i den endelige vurderingen, herunder målrettet miljøarbeid og komplekse problemstillinger.
 • Du må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Personlige egenskaper:

 • Du er trygg, har selvinnsikt og er inkluderende i lederrollen og er en leder som vektlegger motivasjon, utvikling og fleksibilitet.
 • Du er verdibevisst og kan identifisere deg med stiftelsen Signos kjerneverdier: Nær, kommuniserende, åpen, lekende og nytenkende. 
 • Du har et faglig engasjement med brukeren i sentrum og bryr deg om både brukere og ansatte.
 • Du kommuniserer godt, og har forståelse av hvor viktig kommunikasjon er i møte med brukere og ansatte og at du som seksjonsleder er en viktig kultur- og holdningsbærer.
 • Du jobber strukturert og planmessig, både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Du trives med ansvar, tar initiativ og har god vurderings- og gjennomføringsevne.

Vi tilbyr:

 • Givende og utfordrende oppgaver på en hyggelig arbeidsplass
 • Et godt faglig miljø med tverrfaglig samarbeid
 • Relevante kurs/studier, intern opplæring og fagsamlinger
 • Gode administrative ordninger for lederstøtte og lederopplæring
 • Tegnspråkopplæring ved behov
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og hybridpensjon

Ved spørsmål om stillingen: 

Jutta Valand Nakjem
Avdelingssjef
jutta.valand.nakjem@signo.no
+4799243434

Hanna Finstad
HR-rådgiver
hanna.finstad@signo.no
+4790882626

Vivo


Signo er en flerspråklig og flerkulturell arbeidsplass. Vi forventer at du tilegner deg tegnspråk og andre kommunikasjonsformer på det nivået brukers behov og dine oppgaver ellers krever. Alle medarbeidere forventes å kunne kommunisere på tegnspråk om hverdagslige forhold med sine kollegaer. Opplæring vil bli gitt.

Gyldig politiattest må fremvises før ansettelsen er gyldig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.