fbpx Sykepleiere søkes | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere søkes

Vil du bidra med fagkunnskap og humør i en spennende avdeling 

Vi søker to sykepleiere i fast 100% stilling til Omsorgsboligene på Trondhjems Hospital.

Begge stillinger har vakter på dag og kveld, med arbeid hver tredje helg.

Den første stillingen er i 1. og 2. etasje, hvor vi har geriatri, somatikk og noe psykiatri. Den andre stillingen er i 3. og 4. etasje, hvor vi har psykiatri, somatikk og geriatri.

Omsorgsboligene består av 38 leiligheter fordelt på fire etasjer med egen personalbase i 1. etasje. Hver beboer har sin egen leilighet med åpen kjøkken- og stueløsning, bad, soverom og oppfølging.

På Trondhjems Hospital har vi en livsgnist hage med høner, kanin, blomster og Hannas kafe for beboere og pårørende. Beboerne på alle avdelinger, inkludert omsorgsboligen, har tilbud om aktiviteter og livsglede daglig.

Vi tilbyr

 • God sykepleiefaglig dekning
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Sertifisert livsgledesykehjem
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtaler med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Autorisert sykepleier
 • Interesse/erfaring innen geriatri og psykisk helsearbeid
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Kontaktperson

Divisjonsleder: Anne Karin Eknes
Mobil: 936 07 730   
Mail: anne.karin.eknes@trondheim.kommune.no            
 

Personalrådgiver: Heidi Tangvik Vidal
Mobil: 413 14 110                           
Mail: heidi-tangvik.vidal@trondheim.kommune.no

Lønn over tariff. Vi tilbyr 8 års lønnsansiennitet for nyutdannede, eller sykepleiere med kortere ansiennitet. Pensjonsordning i KLP.

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.                                                                                                             

Innkomne søknader vurderes fortløpende. Søknad og cv sendes via denne siden.

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse fra 1277. Stiftelsen har driftsavtale med Trondheim kommune for helse- og omsorgstjenestene. Vårt tjenestetilbud består av sykehjem, bokollektiv for personer med demens, dagsenter, bo- og aktivitetstilbud for yngre personer med demens, heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester til omliggende boliger.

Stiftelsen har en frivilligsentral og et kjøkken som driver kafè og cateringvirksomhet, vaktmesteravdeling, husøkonomavdeling og administrasjon. Her er 220 ansatte som gir tjenester til ca 150 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber tverrfaglig og er opptatt av fag og kvalitet.

Grunnleggende verdier ved Trondhjems Hospital er: glede, respekt og omtanke.