fbpx Vernepleier og flere sykepleierstillinger på Langelandhjemmet | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vernepleier og flere sykepleierstillinger på Langelandhjemmet

Vil du bli vår nye kollega?

Vernepleier / sykepleier - Solsiden, Psykiatrisk avdeling på Langelandhjemmet:

Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse og omsorgstjenestene?

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål. 

Enheten består av Langelandhjemmet og Skyrud sykehjem med totalt 102 lang- og korttidsplasser inndelt i fagområdene somatikk, demens, psykiatri og lindrende pleie. Vi har et  ISO sertifisert kvalitetssystem.

Det er ledig vernepleie/sykepleierstilling ved avdeling Solsiden, Langelandhjemmet. Her vil du jobbe sammen med kompetente og engasjerte sykepleiere og helsefagarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglige oppgaver i sykehjemmet
 • Legemiddelhåndtering
 • Ivareta pasientens ressurser og gi individuell oppfølging tilpasset den enkelte pasients behov, ressurser og mål
 • Veilede pasienter og pårørende, samt bidra til et godt samarbeid
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som vernepleier/sykepleier
 • Relevant praksiserfaring er en fordel
 • Kjennskap til hverdagsmestring og fokus på brukermedvirkning er ønskelig
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktig og evne til å jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Strukturert og målrettet
 • Positiv, fleksibel og ansvarsbevisst
 • Pålitelig og utholdende
 • Opptrer respektfullt og er bevisst på egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team  

 Personlig egenhet vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

 • Muligheter for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med oppmerksomhet på et høyt nærvær
 • Turnus
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • God pensjons- og forsikringsordning 

Annet

 •  Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Søknadsfrist: 28.08.2022

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Vernepleier/sykepleier
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Kontaktinformasjon:

Sissel Sætherskar, enhetsleder, +47 971 04 458
sissel.saetherskar@kongsvinger.kommune.no

Hege Hansen, avdelingsleder, +47 954 29 560
hege.hansen@kongsvinger.kommune.no

Webcruiter-ID: 4539369674

_  _  _

Sykepleiere - Somatisk team, på Langelandhjemmet

Vil du være med å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Kongsvinger kommune?

Langelandhjemmet og Skyrud sykehjem har totalt 102 lang- og korttidsplasser inndelt i følgende fagteam; somatikk, demens, psykiatri og lindrende pleie og  har et ISO sertifisert kvalitetssystem.
Vi ønsker å ivareta en høy etisk standard, vi har faglige ambisjoner, et høyt kvalitetsfokus og trenger kompetanse i alle ledd for å innfri på dette. Vårt felles mål er å bidra til at pasientene  får mulighet til å opprettholde sine ressurser og være delaktig i eget liv. Vi søker deg som har interesse for og har lyst til å jobbe med denne pasientgruppen og som samtidig ønsker å bidra til et bredt og godt fagmiljø med engasjerte kollegaer. 

Det er ledig faste stillinger som sykepleier ved somatisk team i 2. og 3.etg, Langelandhjemmet. Det jobber både sykepleier og helsefagarbeidere ved teamene og enheten har egen sykehjemslege. Stillingen har avdelingsleder som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglige oppgaver både ved somatisk team og Langelandhjemmet generelt.
 • Legemiddelhåndtering
 • Ivareta pasientens ressurser og gi individuell oppfølging tilpasset den enkelte pasients behov, ressurser og mål
 • Veilede pasienter og pårørende, samt bidra til et godt samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Sykepleierstudenter som er ferdig våren 2022 er velkommen til å søke
 • Relevant praksiserfaring er en fordel
 • Kjennskap til hverdagsmestring og fokus på brukermedvirkning er ønskelig
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner som skaper tillit. 
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel, og har høy arbeidskapasitet
 • Respektfull opptreden og er bevisst egen innvirkning på arbeidsmiljøet 
 • Verdsetter andres kompetanse og deler av sin egen 
 • Selvstendig, men samtidig trives med å jobbe i team.

Personlige egenskaper, ferdigheter og interesser vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Muligheter for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med oppmerksomhet på et høyt nærvær
 • Mulighet for kompetanseheving
 • Turnus
 • Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
 • Snarlig tiltredelse 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Søknadsfrist: 31.08.2022

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Sykepleier
Stillinger: 3
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Kontaktinformasjon

Inger Marit Elvestrøm Biagi, avdelingsleder, +47 412 17 956
Marianne Vikertorpet, avdelingsleder, +47 917 02 088

Webcruiter-ID: 4539737225

Adresse, begge stillinger:
Valhallvegen 1, 2214 Kongsvinger, Norge.
Åpne veibeskrivelse

Annonse
Annonse