fbpx Vi søker sykepleiere og vernepleiere til hjemmetjenesten i Oslo øst og vest | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vi søker sykepleiere og vernepleiere til hjemmetjenesten i Oslo øst og vest

Vi har flere spennende prosjekter på gang og tjenesten vår er kunnskapsbasert, med god læringsarena for ansatte, studenter og lærlinger. Vi står foran en spennende høst der blant annet samarbeid med VID vitenskapelige høgskole og Diakonhjemmet Sykehus vil prege fagutvikling og drift.

Vi vokser og drifter p.t. hjemmetjenestebaser både i Oslo øst og Oslo vest. Det er derfor behov for å styrke bemanningen vår og vi har ledige sykepleiestillinger. 

Krav til kompetanse:

·         Norsk autorisasjon og bachelor som sykepleier/vernepleier

·         Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, minimum godt bestått på C1/Bergens-test og sertifikat for bil

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Gode datakunnskaper og erfaring i bruk av elektronisk pasientjournal (Gerica) og kjennskap til Compilo (digitalt kvalitetssystem) 

·         Relevant videreutdanning, for eksempel demens, alderspsykiatri, kardiologi, rus mm

·         Erfaring fra geriatri, demensomsorg/skjermet enhet, sårbehandling

Arbeidsoppgaver:

·         Utøve helhetlig pleie og omsorg til våre tjenestemottakere utfra vedtak

·         Utføre sykepleiertekniske oppgaver knyttet til prosedyrer og behandling

·         Primærgruppeansvar; dokumentasjon, tiltaksplaner, kartlegging, ADL-vurdering pleiebehov og hverdagsmestring og daglig oppfølging 

·         Medansvar for bestilling og håndtering av av medisinsk forbruksmateriell og medisiner

·         Undervisning og veiledning til kolleger og studenter

·         Samtaler og tett kontakt med brukere og pårørende

·         Tverrfaglige samtaler og kommunikasjon med brukers fastlege, bydelens ulike ressursteam og spesialisthelsetjenesten

·         Delta i utvikling av rutiner på basene

·         Ansvarsvakt, allokering, ressursfordeling mm

Personlige egenskaper:

·         Du har interesse for eldreomsorg

·         Du har evne til å jobbe selvstendig

·         Du er positiv, pliktoppfyllende og fleksibel

·         Du tar medansvar for å skape og ivareta et godt arbeidsmiljø

Diakonhjemmet Omsorg har fokus på den gode hverdagen og økt livkvalitet for beboere og brukere. Her bidrar alle ansatte til et godt arbeidsmiljø, der medbestemmelse og gode idéer verdsettes. Som medarbeider vil du oppleve å kunne påvirke egen arbeidsplass og egen kompetanseutvikling i tett samarbeid med ledere og kolleger. 

Vi kan tilby

  • Spennende, faste stillinger
  • Faglig- og administrativ oppfølging
  • Dyktige kollegaer - godt tverrfaglig samarbeid
  • Muligheter for fagutvikling (VID / Diakonhjemmet Sykehus)
  • Muligheter for barnehageplass og bolig

Ansettelsesvilkår i henhold til tariffavtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Pensjonsavtale i KLP for sykepleiere.

Politiattest må fremvises før tiltredelse.

Stillingene er ledig for snarlig tiltredelse, med løpende søknadsfrist.
Vi ser frem til å møte deg - ring oss gjerne for spørsmål og invitasjon til hyggelig samtale.

Spørsmål om stillingen

Kontakt Astrid Håndlykken, daglig leder, 951 70 079
eller Lillian Reiten, avdelingsleder, 986 15 345

Om arbeidsgiveren

Diakonhjemmet Omsorg er en ideell, diakonal virksomhet med en lang humanitær og faglig tradisjon, som kan oppsummeres i virksomhetens motto: Engasjert for mennesket. Vi drifter hjemmetjenester over hele Oslo, sykehjem, barnehager, barnevern, omsorgsboliger og en rekke samfunns- og fagprosjekter.

Base øst i er Selma Ellefsensvei 6, 0581 Oslo.
Base vest er i Borgenveien 3c, 0370 Oslo.