fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

Vil du lede vår sengepost? Sykehuset Telemark HF, Seksjon Lunge/geriatri søker seksjonsleder. 

Vår leder har fått ny stilling internt i sykehuset, og vi søker etter hennes erstatter. Vi søker en motivert og engasjert seksjonsleder som trives i et hektisk miljø.

Som seksjonsleder har du for tiden ansvar for drøyt 30 årsverk og 20 senger innen fagområdene lunge og geriatri. Sengeposten har i hovedsak akuttinnleggelser, samt noe elektiv virksomhet. Seksjonen driver på et høyt faglig nivå, og har en egen intermediærstue med to plasser for avansert pustestøtte. 

Vi søker en målbevisst og ambisiøs leder som skal drifte og videreutvikle sengeposten i tett samarbeid med våre medarbeidere. Seksjonsleder må samarbeide tett med seksjonens leger og fagområdenes poliklinikker. Det ligger også til seksjonsleders ansvar å sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. 

Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder, og inngår i avdelingens ledergruppe. 

Virker dette spennende, eller ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på telefon!

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for daglig sengepostdrift, oppfølging av personale og økonomiansvar
 • Ansvar for og oppfølging av fagutvikling, strategisk planlegging og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Motivere medarbeidere til å oppnå gode faglige resultater og skape et godt arbeidsmiljø
 • Samarbeid med øvrige seksjons- og avdelingsledere i klinikken
 • Du skal også være med på å sikre at seksjonen utvikles i takt med oppgaver og oppdrag som sykehuset pålegger oss
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og kjennskap til drift av sengepost
 • Ønskelig med lederutdanning, men søker som har annen relevant erfaring og gode lederevner vil også kunne bli vurdert for stillingen
 • Kompetanse og erfaring med arbeidstidsplanlegging/ressursstyring og endringsprosesser er ønskelig
Hos oss er det viktig at du
 • Har evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon 
 • Liker å jobbe i team og gjøre andre gode
 • Er god til å kommunisere på en åpen og tydelig måte med sideordnede, underordnede og overordnede
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å tenke helhetlig, lojalitet til beslutninger forutsettes
 • Har gjennomføringsevne, og er resultat- og løsningsorientert
 • Har forståelse for ressursstyring
Vi tilbyr
 • En spennende lederstilling for en seksjon med dedikerte og faglig engasjerte medarbeidere
 • Høyt faglig nivå 
 • Gode kollegaer og en fin personalgruppe
 • Varierte og viktige arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å være med på å påvirke og utvikle for fremtiden
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Arbeidssted
Ulefossveien 55, 3710 Skien
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Benedicte Børge-Ask
Avdelingsleder
90082974

Anne Lene Watland
Seksjonsleder
95761290

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Medisinsk klinikk består av fem avdelinger og har drift på seks lokasjoner i Telemark fylke.  Klinikken har om lag 450 årsverk, og leverer spesialisthelsetjenester innenfor alle indremedisinske fagområder.

Vi arbeider også med rehabilitering og forebygging og har et eget Lærings- og mestringssenter. Sykehuset Telemark har et aktivt forskningsmiljø med fag og forskning organisert som egen avdeling.