fbpx Studieleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Studieleder

Fagskolen Aldring og helse søker etter en faglig sterk og engasjert studieleder innen demens og psykisk helse hos eldre

Fagskolen Aldring og helse er en offentlig utdanningsinstitusjon som er underlagt Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse). Aldring og helse ble etablert i 1997, og er statlig finansiert og organisert i Helse Sør-Øst RHF under Sykehuset i Vestfold HF, Forskning- og innovasjonsavdelingen, og Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk.

Aldring og helse driver omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet, og formidler oppdatert kunnskap innen aldring og eldrehelse på områdene kognisjon og demens, psykisk helse og fysisk helse. Aldring og helse samler, skaper, tilgjengeliggjør, distribuerer og implementerer kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. 

Målgruppene er beslutningstakere på ulike nivå, helsepersonell, frivillige, ulike pårørende-grupper og brukere av tjenester, samt media og allmennheten. Vår virksomhet vokser og er i stor utvikling.

Fagskolen Aldring og helse tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen studieretningene «Demensomsorg og alderspsykiatri» og «Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring». Studentene ved fagskolen tar utdanningen på deltid over to år mens de er i arbeid. Utdanningsformen er fleksibel med nettstudie og enkelte obligatoriske fysiske samlinger. Stillingen er knyttet til studieretningen "Demensomsorg og alderspsykiatri", og de fysiske samlingene er for tiden lagt til Alta, Bergen, Drammen og Tønsberg. Som studieleder vil du ha faglige og pedagogiske oppgaver som planlegging, gjennomføring av undervisning, vurdering, evaluering og arbeid med studieplan, og du vil være ansvarlig for å lede studentgrupper.

Stillingen er 100 % fast, og arbeidssted vil være ved Aldring og helse sine lokaler i Tønsberg (Granli). Noe reising må påregnes. Oppstart snarest etter nærmere avtale. 

Les mer om oss her.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig og pedagogisk arbeid 
 • Veiledning og individuell oppfølging av studenter
 • Oppfølging av studentenes praksis og samarbeid med praksisplass/arbeidsplass
 • Delta i fagutvikling og kvalitetssikring av opplæring/opplæringsløp
Kvalifikasjoner
 • Helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • Relevant videreutdanning innen eldrehelse
 • Faglig engasjement og yrkeserfaring fra demensomsorg og psykisk helsearbeid hos eldre
 • Pedagogisk utdanning, dette kan også påbegynnes etter oppstart i stillingen
 • Erfaring og interesse for veiledning, undervisning og utdanning
 • Gode digitale ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse og erfaring fra nettpedagogikk 
 • Ledelseserfaring er en fordel
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å formidle, veilede og motivere
 • Engasjert, initiativrik
 • Endringsvillig og fleksibel

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Arbeid i en spennende kunnskapsbedrift som er i stadig utvikling
 • Et spennende fagmiljø innen aldring og eldrehelse
 • Et raust og inkluderende arbeidsmiljø, der vi ser og støtter hverandre
 • Interessante og nyskapende arbeidsoppgaver innen fag, utdanning, teknologi og digitalisering
 • Fleksibel arbeidssituasjon preget av selvstendighet og frihet under ansvar
 • Teambasert arbeid 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Arbeidssted
Taranrødveien 47, 3171 Sem, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Signe Baksaas Gjelstad
Rektor Fagskolen Aldring og helse
91685467
signe.gjelstad@aldringoghelse.no

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.