fbpx Kreftsykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Kreftsykepleier

Vi søker etter kreftsykepleier til kreftpost ved Sykehuset i Vestfold HF.

Sengepost for Kreft og Blodsykdommer ble opprettet høsten 2021 ifm innflytting i nytt bygg og nye lokaler, og er en del av Senter for Kreft og Blodsykdommer. Her samles behandlingstilbud innenfor medikamentell kreftbehandling, lindrende behandling og behandling av hematologiske sykdommer.

Kreftposten er en sengepost med plass til 28 pasienter, hvorav 24 pasienter har tilbud om enerom. Posten driftes i tre team fordelt på onkologi, lindring/palliasjon og hematologi, med hver sine teamsykepleiere. Sykehusets prestetjeneste er nært knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. Vi har også tett samarbeid med klinisk farmasøyt, sosionom og fysioterapeut. 

Kreftposten ønsker nå å ansette en kreftsykepleier/palliasjonssykepleier direkte knyttet til den lindrende gruppen. Dette er en pasientgruppe med mer komplekse problemstillinger, ofte i livets siste fase, og vi ønsker å styrke det teamet som jobber med disse pasientene. Du vil ha ditt daglige virke hos de lindrende pasientene, med mulighet for noe rotasjon til andre grupper ved sykdom og ferie. 

Stillingene er primært 100% i tredelt turnus med for tiden arbeid hver 3. helg.

Høres noe av dette interessant ut - ta kontakt med oss for mer informasjon og en uforpliktende prat. Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleiefunksjon til pasienter med behov for lindrende behandling
 • Sykepleiefunksjon til pasienter i palliativ fase
 • Behandling og symptomlindring for pasienter med høyt medisinsk og sykepleiefaglig behov
 • Oppfølging av pårørende
 • Planlegge pasientens forløp og oppfølgingsbehov i samarbeid med pasient, pårørende og kommune
 • Veiledning til sykepleierstudenter på bachelor og videreutdanningsnivå
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra lignende pasientgruppe
 • Autorisert sykepleier, med videreutdanning i kreftsykepleie eller palliasjon
 • Evne til å arbeide med å sikre kvalitet i pasientbehandling og oppfølging
 • Veiledningskompetanse og/eller erfaring med studentveiledning er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
Personlige egenskaper
 • Du demonstrerer spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt og deltar i kontinuerlig faglig utvikling
 • Du har god relasjonell kompetanse
 • Du samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon, og støtter andre for å nå teamets mål
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du finner mening i å jobbe med mennesker i krise
 • Personlig egnethet vektlegges.  
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og faglig engasjerte arbeidskollegaer
 • Faglig og personlig utvikling
 • Regelmessig etisk refleksjon
 • En avdeling som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester til pasienter med kreftsykdom.
 • Gode velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Arbeidssted
Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3116 Tønsberg, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Elisabeth Lindland
Seksjonsleder (sykepl/jordmor)
99560901

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.