fbpx Miljøterapeut med spesialutdanning | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Miljøterapeut med spesialutdanning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsvirksomhet.

Akutt/Ambulant enhet (AAE) i Kristiansand har følgende stilling ledig:
1x100 % fast stilling for miljøterapeut med spesialutdanning. Tiltredelse etter avtale.

Stillingene har p.t arbeidssted i Kristiansand.

AAE består av et akutt team og et ambulant team. Arbeidstidsordning er for tiden todelt turnus med arbeid p.t. hver 6. helg. Avdelingen er i omorganisering og et resultat av dette kan være at arbeidstidsordningen blir kun på dagtid.

Enheten har ansvaret for øyeblikkelig hjelp innenfor fagområdet psykisk helsevern til barn og unge under 18 år vest i Agder, samt Setesdalen. AAE kan kontaktes mellom klokken 08:00 og 22:00 hver dag, helger klokken 14:00 til 22:00. Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger, legevakt og andre aktuelle aktører. I tillegg tilbyr enheten ambulante tjenester og familieterapi. Målgruppen er barn, unge og familier som trenger mer intensivt tilbud enn en vanlig poliklinikk kan tilby.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning av foreldre og samarbeidspartnere 
 • Oppfølging av pasienter og deres nettverk
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat  og spesialisthelsetjenesten 
 • Inngår som en del av øyeblikkelig hjelp ordningen på Akutt/Ambulant enhet
Kvalifikasjoner
 • Sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, sykepleier eller annen relevant bachelor utdanning og med relevant videreutdanning
 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Relevant videreutdanning
 • Det er ønskelig med erfaring fra terapeutisk arbeid med barn og unge 
 • Særlig kompetanse på akutt arbeid
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Evnen til å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team 
 • Gjennomføringsvilje- og evne
 • God tilpasningsevne
 • Pålitelighet, fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø  
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring

Arbeidssted
Egsveien 100, 4615 Kristiansand, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Rita Bergestig
Enhetsleder
991 19 030

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Annonse
Annonse