fbpx Ressurssykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ressurssykepleier

På Fosshagen ressurssenter ønsker vi å jobbe proaktivt for hele tiden å forbedre kvaliteten på tjenestene våre. Vi har derfor hatt et prosjekt hvor hver avdelingsleder har hatt en ressurssykepleier et ekstra ansvar for å følge opp kvalitets og forbedringsarbeid på avdelingene.

Vi har evaluert prosjektet og ønsker nå å lyse ut 5 ressurssykepleierstillinger på fast basis. Ressurssykepleier jobber pasientnært, skal holde den røde tråden i avdelingen og bidra til å sette kvalitets- og forbedringsarbeidet i system, slik at våre brukere/pasienter opplever en tjeneste av beste kvalitet. Som ressurssykepleier jobber man på dagtid med dag/kveldsvakt hver 6. helg.

Startdato: 01.01.2023

Arbeidsoppgaver
 • Jobbe pasientnært med kollegaer for å gi best mulig kvalitet på tjenestene våre
 • Sette kvalitets- og forbedringsarbeid i system
 • Være med å utarbeide og implementere nye rutiner og sammen med avdelingsleder ha ansvar for etterlevelse og vedlikehold.
 • Arbeide systematisk med personalets kompetanse, samt samordne og organisere personalet for å stimulere og utnytte deres kompetanse til det beste for våre brukere.
 • Tett samarbeid med avd.leder. Stedfortreder uten personalansvar ved avd.leders fravær
 • Ansvar for at nyansatte, lærlinger og studenter får god opplæring.
Kvalifikasjoner

Ressurssykepleier rehab/korttid: Søker sykepleier med videreutdanning innen rehabilitering/samhandling/demens/psykiatri eller erfaring innen ett eller flere av disse fagene. Det er en fordel å ha kunnskap om og erfaring fra forbedringsarbeid.

Ressurssykepleier ressurs/skjermet avdeling: Søker sykepleier med videreutdanning innen geriatri/demens/psykiatri eller erfaring innen ett eller flere av disse fagene. God kjennskap til lovverk, spesielt § 4a er ønskelig, sammen med kunnskap og erfaring fra forbedringsarbeid.

Ressurssykepleier sykehjem/bolig: Søker sykepleier med videreutdanning i geriatri/demens eller erfaring innen disse fagene. Kunnskap om og erfaring fra forbedringsarbeid er en fordel.

Personlige egenskaper
 • Bør være god på å lede seg selv og andre
 • Bør ha gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Bør evne å raskt kunne skaffe seg overblikk og iverksette tiltak
 • Bør ha gode refleksjonsevner
 • Bør være god på å omsette kunnskap i praksis
 • Bør være en sluttfører, en som holder i et prosjekt/arbeid til man er i mål
 • Bør være strukturert og god på logistikk
 • Må være effektiv, løsningsfokusert og ansvarsbevisst
 • Må være positiv, engasjert og ha evne til å få med seg andre
 • Må være en god rollemodell
 • Må ha gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Varierende og utfordrende oppgaver
 • Et inkluderende miljø hvor latteren sitter løst.
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Rekrutteringstilskudd beregnet i 100 % stilling, 6md: kr 20.000,- 2 år: kr 20.000,- 5 år: kr 50.000

Andre opplysninger 

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Arbeidssted
Fossveien 31, 3400 Lier
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Ann Kristin Buchet
Avdelingsleder
40060093
ann.kristin.buchet@lier.kommune.no

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 27 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder.

Lier kommune har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Annonse
Annonse