fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

2 Ledige faste stillinger opp til 100%

Asker kommune satser på rehabilitering for sine innbyggere.  I april 2021 ble døgnrehabiliteringsavdelingen, lokalisert ved Bråset bo- og omsorgssenter, utvidet til 18 plasser.  For å sikre godt fagmiljø, er all rehabilitering  i kommunen lagt til virksomhet Helse, Rehabilitering og Mestring, som drifter avdelingen.

Rehabiliteringsavdelingen innehar et meget høyt faglig kompetansenivå, og er tverrfaglig  sammensatt av sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helse/fagarbeidere og lege.

Rehabiliteringsavdelingen  satser på tverrfaglig spesialisert rehabilitering og er i en utviklingsprosess, der du vil være en viktig brikke i det tverrfaglige teamet som jobber for å gi innbyggerne i Asker kommune en samlet tjeneste. Som sykepleier vil du delta aktivt i pasientens rehabiliteringsprosess, gjennom brukerorientert tilnærming og målsettingsarbeid.

De ansatte er proaktive innenfor rehabiliteringsfaget og søker  beste praksis for pasienten. Avdelingen har en egen fagkoordinator som blant annet bidrar til at ansatte utvikler sin kompetanse i takt med kravet om høy faglig kvalitet.
Sammen er vi bedre og sammen gir vi innbyggerne i Asker kommune en rehabiliteringstjeneste, der ansatte er faglig sterke og menneskelig nær.

Arbeidsoppgaver

Planlegge og gjennomføre tverrfaglig rehabilitering i tett samarbeid med resten av det tverrfaglig teamet, pasient, pårørende og samarbeidspartnere. Sykepleiefaglige oppgaver i avdelingen som observasjon, tiltak og legemiddelhåndtering

Dokumentasjon av pasientforløp og avdelingens rutiner/ tiltak.
Bidra i fag- og tjenesteutvikling.
Veiledning/ undervisning til pasienter og kollegaer.
Delta i faglig samarbeid med andre korttidsavdelinger

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Ønskelig med videreutdanning innenfor rehabilitering og eller velferdsteknologi.
 • Ønskelig med erfaring fra rehabilitering i kommunehelsetjeneste og/eller spesialisthelsetjeneste.
 • Ønskelig med erfaring med tverrfaglig samarbeid.
 • Gode datakunnskaper.
 • Dokumenterte norskkunnskaper og ferdigheter tilsvarende nivå B2 (tidligere Bergenstesten) før eventuell ansettelse.
 • Innsikt i norsk helsevesen og kultur.
Personlige egenskaper

Er imøtekommende, positiv og skaper engasjement hos kolleger og pasienter. Evne til egenrefleksjon og omstillingsevne. God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Gode samarbeidsevner, samtidig som du har evnen til å jobbe selvstendig. 

Jobber kunnskapsbasert og lett tilegner seg ny kunnskap. Opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø. Liker utfordringer. Interesse for fag- og tjeneste utvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer i en hektisk hverdag.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Lønn i henhold til kommunens lønns- og stillingsregulativ.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Intervjuer gjøres fortløpende

Politiattest kreves av de som ansettes i stillingene

Kontaktinformasjon:
Anne Marit Hegge
Avdelingsleder
480 48 893
anne.marit.hegge@asker.kommune.no

Bråsetveien 21A, 3440 Røyken, Norge
Åpne veibeskrivelse

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Annonse
Annonse