fbpx Sykepleiere | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere

Vi søker tre sykepleiere som er interessert i fagfeltet geriatri.  Stillingene som er ledig er: Sykepleier/Sykepleier med videreutdanning med fag funksjon 100% fast, sykepleier med videreutdanning 100% fast og sykepleier 80% fast. Stillingen har tredelt turnus og jobb hver tredje helg p.t.

Oppstartsdato etter avtale

Akuttgeriatrisk sengepost er en akutt indremedisinsk sengepost (20 senger) med spesialkompetanse i å behandle eldre pasienter med sammensatte (somatiske, kognitive, psykiske og sosiale) problemstillinger. Behandling og utredning av akutte (og relevante kroniske) sykdommer, forebyggende arbeid, tidlig rehabilitering og omsorg ved livets slutt.

Inntakskriterium (til akuttgeriatrisk sengepost) er diagnosen akutt funksjonssvikt som innebærer utvikling av delirium (tap av kognitiv funksjon), falltendens (tap av postural kontroll), inkontinens eller ernæringssvikt/ dehydrering i løpet av de siste to ukene forut for innleggelsen.

Eldre menneskers organreserver kan være svekket i betydelig grad, og respons på en akutt sykdom er langt mindre organspesifikk enn hos yngre. Ofte vil det første tegnet bare være en svekket evne til å klare seg selv i dagliglivet ( "akutt funksjonssvikt").

For å avdekke disse problemstillingene og for å behandle denne pasientgruppen tilbyr akuttgeriatrisk enhet helhetlig, tverrfaglig og teambasert utredning, behandling og tidlig rehabilitering (med minimum lege/ spesialist i indremedisin og geriatri, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut og ergoterapeut med relevant kompetanse/ erfaring innefor geriatri).

I tillegg omfatter teamet ernæringsfysiolog, sosionom og logoped. Tverrfaglig vurdering i akuttgeriatrisk enhet («comprehensive geriatric assessment», CGA) bidrar til redusert dødelighet, bedret funksjonsstatus, økt mobilitet, bedret kognitiv funksjon og redusert behov for institusjonsopphold.

Har du lyst å bidra i dette spennende arbeidet?

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleieoppgavene er å identifisere og behandle relevante problemstillinger og risikofaktorer hos akutt syke geriatriske pasienter
 • Dette innebærer å planlegge og iverksette tiltak som ivaretar pasientens grunnleggende behov etter målrettet kartlegging av pasientenes funksjonsnivå
 • Arbeidet er fokusert på pasienter og pårørende og er dessuten kjennetegnet av et tett samarbeid med det tverrfaglige teamet samt primærhelsetjenseten
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Videreutdanning i geriatri eller annen aktuell videreutdanning er ønskelig i alle stillingene, men et krav i den 100% faste stillingen som sykepleier
 • Spesiell interesse for eldre
 • Erfaring fra å jobbe tverrfaglig er en fordel
 • Kunnskaper/ erfaring fra å jobbe akutt, gjerne innen andre medisinske fagfelt
 • Kunne være gruppeleder 
Personlige egenskaper
 • Positiv, løsningsorientert og observant
 • Lærevillig, opptatt av egen og seksjonens utviklingspotensial
 • Lagspiller med gode samarbeidsevner, jobbe i team og selvstendig. Evne til samhandling og samspill (pasienter, pårørende og kollegaer)
 • Selvstendighet, med evne til å tenke selv, ta ansvar og ta initiativ
 • Trygg på seg selv. Kunne stå i situasjoner 
 • Gode kommunikasjonsevner der man trives med å snakke med andre og kunne relatere seg til andre mennesker ( pasienter, pårørende og kollegaer)
 • Fleksibel
 • Strukturert og effektiv
 • Åpen for nye utfordringer
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) - bedrift
 • Godt, spennende og givende arbeidsmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid i en spesialisert indremedisinsk enhet
 • Fokus på forbedringsarbeid og kompetanseheving, pågående prosjektarbeid med involvering av de ansatte
 • Seksjonen er tett tilknyttet forskningsenheten som er betydelig bidragsyter i OUS
 • Ønsker du å jobbe i en godt etablert geriatrisk seksjon, er dette stedet for deg
 • Opplæring vil bli individuelt tilpasset etter erfaring og behov

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen»- knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.

Oslo universitetssykehus Ullevål, Kirkeveien 166, 0450 Oslo, Norge

Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Marianne Evenstad
Enhetsleder
23016138

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.