fbpx Sykepleier/Vernepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/Vernepleier

Avdeling rus og avhengighet (ARA) er inndelt i fem poliklinikker og fire døgnseksjoner. Alle seksjoner er regulert etter lov om spesialisthelsetjenester og tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Et hovedmål for ARA er å kunne tilby nyttige og virkningsfulle spesialisthelsetjenester til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Tjenestene skal planlegges og gjennomføres i tett samarbeid og forståelse med pasienten, pasientenes nære relasjoner og kommunale tjenester. 

ARA Elvestad døgn tilbyr utredning og behandling for pasienter over 18 år med rusproblematikk, ofte gjerne i kombinasjon med andre psykiske lidelser. Vi har tre sengeposter hvor to av de er behandlingsposter og en er en ren utredningspost. Pasientene er inneliggende i 3-6 måneder. Vi holder til i idylliske og naturnære lokasjoner langs Glomma i Nes kommune. 

Vår behandling innebærer miljøterapi, samtaleterapi, gruppeterapi, samt ukesprogram med aktiviteter som golf, friluftsliv, svømming, kreative grupper, trening og utflukter. Målet er å tilrettelegge for å kunne skape en endring av både rusmønster og livsstil. Vi er opptatt av å se enkeltmenneske for å kunne gi en tilpasset behandling ut i fra pasientens behov og forutsetninger. Vi ønsker å tilby pasientene erfaringer som fører til læring, mestring og utvikling på veien mot et rusfritt liv. 

Elvestad har mange profesjoner som samarbeider på tvers for å kunne tilpasse hver enkelt pasient sine behov. Vi har ukentlig TSB møter, refleksjonsmøter og fagmøter for at de ansatte skal kunne utvikle seg faglig. 

ARA Ahus sin visjon er å tilby sammenhengende behandlingsforløp preget av helhetlig og enhetlig tilnærming med integrert håndtering av samtidige utfordringer jfr strategiplan 2021-2026. Avdelingen har utarbeidet overordnede prinsipper som skal bidra til virkningsfulle tjenester og god tjenesteutvikling, i henhold til vår serviceerklæring. 

Vi ser etter en medarbeider som ønsker å jobbe i tverrfaglige team hvor fokuset er å ha pasienten i sentrum for å kunne tilby et helhetlig behandlingsforløp.

Vi har ledig 100% stilling som sykepleier/vernepleier i 2 delt turnus (dag/kveld) med arbeid hver 3. helg ved ARA Elvestad døgn.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver
 • Delta i seksjonens gjøremål og utvikling
 • Gjennomføre individuelle behandlingstiltak i tråd med pasientens behandlingsplan
 • Observere og kartlegge pasientenes helsetilstand og atferd
 • Delta i målrettet miljøterapi 
 • Jobbe i tverrfaglig team, samt samarbeide internt og eksternt med aktuelle samarbeidspartnere
 • Ansvarsvakt på kveld og helg
 • Føre pasientjournal etter gjeldene regler
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier/vernepleier gjerne med videreutdanning
 • Erfaring fra arbeid innenfor døgnenheter med tilbud til pasienter med avhengighetsproblematikk
 • Førekort klasse B
Personlige egenskaper
 • Evne til å etablere trygge relasjoner 
 • Være løsningsfokusert
 • Liker å jobbe i team
 • Være tilpasningsdyktig
 • Interesse innenfor faget med rus- og avhengighetsproblematikk, samt psykiske lidelser
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø med mulighet for utvikling
 • Muligheten for gode erfaringer med tverrfaglige samarbeid på tvers av profesjoner
 • Muligheten for å følge pasientene gjennom deres behandlingsforløp
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbiletter m.m 
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst 
 • Mulighet for deltakelse i ulike utvalg og arbeidsgrupper som er med på å utvikle ARA

Arbeidssted
Nedre Hagaveg, 2150 Årnes, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Lene Dalen Skaara
Seksjonsleder
45236237
ledska@ahus.no

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Annonse
Annonse