fbpx Avdelingsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder

Nevrologisk avdeling er regionssykehusavdeling for Helse Sør-Øst og har områdefunksjon for pasienter fra Oslo, men mottar også pasienter fra hele landet for utredning og behandling av særlig vanskelige tilstander. I tillegg har avdelingen formelle flerregionale funksjoner.

Avdelingen har sengeposter, poliklinikk og laboratorier både på Ullevål og Rikshospitalet.

Videre har avdelingen universitetsfunksjon, med syv professorater i nevrologi og ett i klinisk nevrofysiologi, samt stor forskningsaktivitet. Avdelingen har i dag 315 årsverk og et budsjett på 350 MNOK.

Vi søker etter en engasjert og samlende leder som er opptatt av å videreutvikle fagområdet og som er åpen, trygg og forutsigbar. Den riktige kandidaten innehar nødvendig faglig tyngde til å lede en stor avdeling med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner. Ny leder har visjoner og planer som realiseres i samarbeid med andre. Avdelingen står overfor krevende oppgaver og søker en leder som kommuniserer tydelig, ser muligheter, og bidrar til utvikling i klinikken.

Kun søknader sendt elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide visjon og strategi med utgangspunkt i oppdragsdokument fra departement og regionalt helseforetak
 • Videreutvikle avdelingens tilbud med kvalitet på høyt internasjonalt nivå
 • Videreutvikle et tjenestetilbud tilpasset pasientgruppens behov i tråd med samfunnsoppdraget
 • Bidra til utdanning og spesialistutdanning i nevrologi
 • Tilrettelegge og stimulere til forskningsaktivitet
 • Fremme samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger, andre klinikker i OUS og eksterne samarbeidspartnere
 • Sørge for, og oppmuntre til, et trygt, inkluderende og åpent arbeidsmiljø
 • Faglig-, administrativt- og personalansvar
 • Økonomi og budsjettansvar
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innenfor helsefag
 • Ledererfaring, og ønskelig med formell lederutdanning
 • Erfaring fra endringsprosesser
 • Kunnskap om - og erfaring fra - arbeid med nevrologiske pasienter og nevrologiske problemstillinger er ønskelig.
 • Forskningserfaring og vitenskapelig kompetanse vil bli vektlagt.
 • For søkere som er leger og spesialister i nevrologi med tilstrekkelig akademisk kompetanse, kan stillingen som avdelingsleder kombineres med bistilling som professor II ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjement
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Modig og trygg i lederrollen
 • Motiverende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En utfordrende lederstilling med påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Kompetente og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter avtale

0424 Oslo
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Eva Bjørstad
Klinikksjef
41511428

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.