fbpx Psykiatrisk sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier

Akutteamet ved DPS Groruddalen søker psykiatrisk sykepleier i fast 100 % stilling.

Akutteamet er en flott gjeng som består av overlege og LiS i rotasjon, psykologer/psykologspesialister og psykiatriske sykepleiere. Hos oss vil du få en faglig utfordrende og givende jobb. Du vil jobbe med vurdering av pasienters behov for akutte helsetjenester og på hvilket omsorgsnivå, f.eks poliklinisk- eller døgnbehandling.

I tillegg gir vi kortvarig oppfølging til pasienter der det er behov for det. Du vil få en variert arbeidshverdag der oppfølging av pasienter skjer både i DPS'et sine lokaler og ambulant. Dagene er forskjellige og du må være fleksibel. Du har støtte i en engasjert gjeng som trives godt i jobben sin. Du vil alltid ha noen å drøfte med, og din innsats vil ha stor betydning for pasientene du møter. 

I vårt opptaksområde treffer du mennesker fra Grorud, Alna, Stovner og Nittedal. Noen har sitt første møte med psykisk helsevern, mens andre har etablerte diagnoser innenfor f.eks. schizofrenispekteret eller ulike affektive lidelser. Akutteamet ønsker å gi et godt tilbud til våre pasienter som trenger akutt behandling, og du kan være med på laget.   

Hvis dette høres spennende ut er det akkurat deg vi ønsker som søker hos oss! Oppstart etter avtale. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av pasienter med psykiske lidelser. Det innebærer å vurdere, utrede og behandle pasienter, i samarbeid med spesialist.
 • Noe ambulant virksomhet.
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen.
 • Tverrfaglig arbeid innad i teamet, i tillegg til samarbeid med 1.linje, døgnavdelinger og pårørende.
Kvalifikasjoner
 • Utdannelse som sykepleier og videreutdanning innenfor psykisk helse, eller annen relevant videreutdanning.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Ønskelig med erfaring fra DPS (erfaring fra akutt og ambulant arbeid vil bli vektlagt).
 • Ønskelig med erfaring med suicidvurderinger og psykoselidelser.
 • Ønskelig med kjennskap til journalsystemet DIPS. 
 • Ønskelig med kjennskap til MetaVision.
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som kommuniserer godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Du er nøyaktig, fleksibel og strukturert.
 • Har god arbeidskapasitet. 
 • Den vi søker jobber både effektivt i team og selvstendig. 
 • Godt humør, positiv innstilling og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vektlegges.  
Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til å bidra til å utvikle tjenestetilbudet.
 • Positivt arbeidsmiljø.
 • Høy faglig kompetanse.
 • Faste psykologmøter.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.  
 • Gode velferdstilbud til de ansatte.
 • Bedriftsidrettslag.
 • Gratis parkering.
 • Nærme off. kommunikasjon. Vi holder for tiden til på Grorud, men skal flytte til Furuset i 2023.

Rosenbergveien 15, 0963 Oslo, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Ann-Kristin Nygård
Seksjonsleder
22168209/47752546

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Annonse
Annonse