fbpx Studiesykepleier kliniske studier innen kreft | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Studiesykepleier kliniske studier innen kreft

Kirurgisk avdeling Hamar, Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet styrker sin satsning på kliniske studier, og lyser nå ut en stilling som studiesykepleier i 50% stilling som skal støtte kliniske studier for kreftpasienter. Den som ansettes vil inngå i et engasjert klinisk fagmiljø, med mulighet for å delta aktivt inn i ulike forskningsprosjekter innen kreft, samt være del av et studiesykepleiermiljø på tvers av sykehusmiljøene i Innlandet.

Vi søker nå etter en selvstendig, engasjert og motivert medarbeider med interesse for fagfeltet.

Stillingen vil være underlagt kirurgisk avdeling Hamar, men skal støtte kreftstudier på tvers av avdelinger. Per i dag pågår en studie ved urologisk avdeling, SPCG-19 (randomisert multisenterstudie på eldre med prostatakreft) og kreftpoliklinikken deltar i IMPRESS (implementering av persontilpasset medisin i Norge).

Stillingen som studiesykepleier kombineres med 25-50% sykepleierstilling dagtid som ressurs for pakkeforløp, poliklinikk og internlogistikk. Arbeidsoppgaver, løsninger med deltid/heltid kan diskuteres og tilrettelegges. Stillingen varer i utgangspunktet ut 2024, men med muligheter for forlengelse. Arbeidssted vil i hovedsak være Hamar sykehus, og snarlig tiltredelse er ønsket.

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har en virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø. Sykehuset har et strategisk mål om å utvikle aktive forskningsmiljøer som er integrert i klinisk virksomhet.

Arbeidsoppgaver

Studiesykepleierfunksjon (50%):

 • Sette seg inn i studieprotokoller.
 • Søke aktivt etter pasienter som fyller inklusjons- og eksklusjonskriteriene for deltagelse i de ulike studiene.
 • Koordinere og gjennomføre pasientbesøk og tilhørende undersøkelser, og utføre studierelaterte oppgaver
 • Datainnsamling og behandling av forskningsdata
 • Kommunisere med oppdragsgiver/samarbeidspartnere

Annen klinisk virksomhet (25-50%):

 • Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være knyttet til støtte til pakkeforløpskoordinatorer, poliklinisk virke på dagtid m.m. 
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Det er ønskelig med videreutdanning innen kreft
 • Klinisk erfaring, minimum 2 år
 • Erfaringer fra kliniske studier er en fordel
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 •  Faglig interesse og engasjement.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Omgjengelig med positiv innstilling.
 • God arbeidskapasitet med evne til å prioritere mellom oppgaver.
 • Motivasjon for å jobbe med forskning innenfor dette fagfeltet
 • Evne til å jobbe tverrfaglig, målrettet, strukturert og selvstendig
 • Fleksibel innstilling til arbeidstid og tilgjengelighet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønn etter gjeldene satser for SI
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter
 • Opplæring i studiesykepleierfunksjon
 • Pensjonsordninger i KLP

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon
Anja Byfuglien
Rådgiver - adm
90714819
anja.byfuglien@sykehuset-innlandet.no

Lars Martin Rekkedal
Avdelingsjef
90236614
lars.martin.rekkedal@sykehuset-innlandet.no

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig  150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.

Annonse
Annonse