Seks steder der pasienter er i isolasjon

Isolat, skjerming og lukkede avdelinger blir hyppig brukt i helsetjenesten. Seks fotografer har utforsket hva isolasjon gjør med pasientene.