Ungdomsopprøret

Ungdom som er syke, trenger å bli tatt vare på. Men i helsevesenet passer de hverken inn som barn eller voksne.