Har du kurs, videreutdanninger, konferanser eller lignende der målgruppen er sykepleiere? Da er en annonse  i Sykepleien et godt valg.

En annonse i Sykepleien vil nå bredt ut. Med 184 000 unike lesere og 334 000 snittvisninger av hver side får annonsene god eksponering.
(Kilde: Kantar TNS 2/2019.)

Det kan også kombineres med en nettannonse på Sykepleien.no

Priser 2019  

Format

Annonseformat

Pris

Helside

*29 000

1/2 side

*15 000

1/4 side

* 9 000
Alle prisene er oppgitt eks. mva

 

Priser 2020  

Format

Annonseformat

Pris

Helside

*30 000

1/2 side

*16 000

1/4 side

* 9 500
Alle prisene er oppgitt eks. mva
 

 

*Sykepleien tilpasses hvert tema/hver utgivelse. Annonseformatene oppgis 1 måned før materiellfrist.

Format utgave 6
 

Satsspeil

Utfallende

Helside

184 mm x 230,2 mm
 

Halvside bredde

184 mm x 111,2 mm
 

Halvside høyde

88 mm x 230,2 mm
 

1/4 side

88 mm x 111,2 mm
 
 


Kontakt:
Stine Nedrebø Steen
93 82 55 66
stine.nedrebo.steen@sykepleien.no