fbpx – Styrk og desentraliser fødselsomsorgen Hopp til hovedinnhold

– Styrk og desentraliser fødselsomsorgen

Nærbilde av nyfødt baby
IKKE STRESS: Amming krever tid, ro og oppfølging i starten, men i alle stadier av prosessen er stress dessverre blitt vanlig, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Fødselsomsorgen skal styrkes, sier helseministeren. Det er nærmest for utrolig til å være sant. Jeg tillater meg inntil videre å være nøkternt avventende og ørlite grann skeptisk, skriver Aina Wendelborg.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

De nærmere tretti årene jeg har vært jordmor, har jeg med fortvilelse opplevd en degradering av tilbudet til kvinner i fødsel. Nedleggelser av fødesteder, fødestuer og små fødeavdelinger. Denne sentraliseringen som feier over oss.

Det vanlige i distriktene nå er fødende på veien. I egen bil eller i ambulanser på humpete og svingete vinterveier.

Les også: – Fødsler under transport og uplanlagte fødsler i hjemmet øker

Verdighet tenker jeg ofte på, der jeg sitter ved siden av en fødende i to–tre timer i ambulansen, hvor hun er fastbundet til en hard båre og prøver å ta seg sammen, mens rier og oppkast holder det gående til vi må stoppe i veikanten og håpe på at dette er en frisk kvinne som kan forvente en normal fødsel og et friskt barn.

Meg bekjent er det ikke lov til å transportere storfe i fødsel! Alle som driver med husdyr, vet at en fødsel går best når det er fred og ro, i trygge omgivelser.

Verre jo større

Hva holder vi på med?

Stress er et ord jeg ofte hører fra fødende og jordmorkolleger. I alle stadier av prosessen er stress dessverre blitt vanlig. Stress er hemmende på alle disse mekanismene i kroppen, enten det handler om rier, smerter, morsmelk, amming og så videre.

Kvinnene blir hjemsendt til en kommune med varierende eller ingen jordmorbemanning.

Barsel er et eget kapittel. Kortere opphold er en del av nedskjæringene. Barselavdelingene er underbemannet, akkurat som fødeavdelingene, og kvinnene blir hjemsendt til en kommune med varierende eller ingen jordmorbemanning.

Amming er en av flere tiltak fra naturens side, men krever tid, ro og oppfølging i starten.

Dette er verre jo større fødeinstitusjonene er. Det er få som orker å stå i dette tempoet, med for få på vakt over tid. Noen blir syke av å behandle fødende på samlebånd.

Stress hemmer

Jordmødre vil være der for kvinnen, med tillit og den tiden den enkelte fødselen tar.

Dette er individuelt. Det vet en jordmor. Stress hemmer.

Dette ble levende beskrevet av Tegnehannes hjertesukk forleden.

Beslutningstakerne har laget en foretaksmodell som gir klingende mynt i kassa til fødeavdelingen når man griper inn, heller enn å la fødselen få utfolde seg naturlig.

Utfolde seg uforstyrret

Jeg har kjent på det selv! Det er deilig å kjenne at det funker, med ro, tillit, støtte fra jordmor og kjæreste/doula, bevegelsesmulighet, respekt, vann, mat, dempet lys, alt man trenger for den krevende jobben det er å føde et barn.

Det er ingen evidens for at en planlagt fødsel i en jordmorstyrt fødestue eller hjemme har økt risikoen for friske fødende.

Hjemmefødslene har vist meg naturens mangfold.

Hvorfor satser vi ikke mer på dette? Sparer vi penger? En kortsiktig økonomisk gevinst, kan hende, men tvilsomt og utrolig uklokt.

Hjemmefødslene har vist meg naturens mangfold. Der griper man ikke inn unødvendig, da det alltid medfører en risiko og konsekvenser. Der må man la fødselen utfolde seg uforstyrret, innenfor trygge rammer. Dette kan til en viss grad overføres til fødeavdelingene.

Alt er mulig!

Er det kvinnekroppen eller systemet som ikke fungerer optimalt?

Styrk og desentraliser fødselsomsorgen. Ikke legg ned eller feriesteng tilbudene, den fødende har like stor rett til et godt tilbud selv om det er ferie.

En versjon av dette innlegget ble først publisert i Klassekampen 18. juli.

Bunader og barnevogner mot kutt i svangerskapsomsorg ved ABC-enheten

Jordmor Cathrine Trulsvik (t.v.) og Liv Bjørnstad under demo mot endringer ved ABC-enheten, Ullevål.
«TENK OM VI GJORDE MER AV DET SOM ER BRA!»: Jordmor Cathrine Trulsvik (t.v.) og fødeklare Liv Bjørnstad var blant dem som hadde møtt opp på Ullevål for å demonstrere mot reduksjon av tilbudet ved ABC-enheten. Foto: Ingvald Bergsagel

Protestbevegelsen Bunadsgeriljaen mobiliserte tirsdag til markering mot det de kaller en snikstenging av ABC-enheten ved Ullevål sykehus i Oslo.

– Du kødder ikke med ABC-enheten. Da får du med Bunadsgeriljaen å gjøre!

Det sier Anja Cecilie Solvik, leder av den såkalte Bunadsgeriljaen, til Sykepleien.

Sammen med et drøyt 150-talls meddemonstranter – noen iført bunad, noen med barnevogn og noen med barn i magen – stilte hun tirsdag formiddag opp utenfor Ullevål sykehus i Oslo for å protestere mot foreslåtte endringer ved ABC-enheten.

– Vi protesterer fordi ABC-enheten er et trygt og ekstremt viktig tilbud, sier Solvik.

Bunadsgeriljaen ble opprettet i mars i forbindelse med at fødeavdelingen i Kristiansund var nedleggingstruet.

Siden har bevegelsen vokst raskt og hatt markeringer mot reduksjon i fødetilbudene en rekke steder rundt om i landet.

Jordmorforbundet reagerer

Oslo universitetssykehus' hjemmeside beskrives ABC-enheten slik:

«ABC-avdelingen er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler. Vi tilbyr en helhetlig omsorg med svangerskapskontroller fra cirka uke 24, fødselshjelp og barselomsorg i samme avdeling med samme personale.»

Dagen før tirsdagens markering ble det derimot kjent at klinikkledelsen har fremlagt et forslag om å frata enheten dens oppgaver innen svangerskapsomsorg.

Vi er generelt bekymret for de stadige kuttene vi ser i fødetilbud rundt om i landet.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder Jordmorforbundet NSF

Dette vekker sterke reaksjoner, også i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– ABC-enheten vil i så fall miste både stillinger og funksjoner, og det vil vi advare mot, sier leder av Jordmorforbundet i NSF, Hanne Charlotte Schjelderup.

– De skal spare kostnader ved å kutte oppfølging i svangerskapet. Da forringes gevinsten man får gjennom kontinuitet i tilbudet.

Unikt tilbud

Schjelderup mener ABC-enheten utgjør et unikt tilbud i norsk sammenheng ved måten de følger kvinner gjennom både svangerskap, fødsel og barseltid.

– De har et fantastisk rykte og er det eneste tilbudet i regionen for kvinner som ønsker naturlig fødsel, sier hun.

– Vi er generelt bekymret for de stadige kuttene vi ser i fødetilbud rundt om i landet, og det er godt dokumentert at kvaliteten går i feil retning.

Fra demo mot endringer ved ABC-enheten, Ullevål
ENGASJERER: Bunadsgeriljaen, som siden oppstarten i mars har samlet over 94 000 følgere på Facebook, kjemper for «nærhet til et trygt og godt fødetilbud for alle i hele landet». Tirsdag mobiliserte de til markering på Ullevål sykehus. Foto: Ingvald Bergsagel

Ivaretatt

En av de fremmøtte var høygravide Liv Bjørnstad, som etter planene skal føde sitt første barn ved ABC-enheten. Termin var forrige onsdag.

– Det er lillegutts første demonstrasjon, forteller hun.

Her på ABC-enheten gjør de noe virkelig bra, og så skal man ødelegge?

Liv Bjørnstad

På magen har hun skrevet «Tenk om vi gjorde mer av det som er bra!»

– Her på ABC-enheten gjør de noe virkelig bra, og så skal man ødelegge?, spør hun retorisk.

– Som gravid er det så utrolig viktig å kjenne seg trygg, velkommen og ivaretatt, og det har jeg følt meg her.

Må gjøre noe

– Ingenting er endelig vedtatt, men vi er i en prosess der vi planlegger tiltak for å redusere arbeidspresset på fødeavdelingen, slik at vi kan oppfylle våre lovpålagte oppgaver om å gi et forsvarlig fødetilbud.

Slik forklarer assisterende avdelingsleder ved fødeavdelingen på kvinneklinikken, Aase Devold Pay, forslaget som nå ligger på bordet.

Svangerskapsomsorg blir i dag ivaretatt i primærhelsetjenesten for de aller fleste gravide kvinner i Norge

Aase Devold Pay

Hun forteller at 30 prosent av de fødende ved klinikken i dag blir indusert eller igangsatt, og at dette er utfordrende i en allerede presset situasjon.

– Vi må se nøye på hvilke oppgaver som skal ivaretas av spesialisthelsetjenesten og hvilke oppgaver som kan ivaretas i primærhelsetjenesten, sier hun.

– Svangerskapsomsorg blir i dag ivaretatt i primærhelsetjenesten for de aller fleste gravide kvinner i Norge.

Pay sier videre at når de ikke får tildelt mer ressurser, må de redusere eller eventuelt fjerne oppgaver som kan utføres på et lavere omsorgsnivå, altså i primærhelsetjenesten.

Også endring i Ullevål-team

På møtet mandag skal klinikkledelsen også ha fremlagt et forslag om å redusere bemanningen fra tre til to i Ullevål-team.

Denne tverrfaglige enheten har som oppgave å samarbeide med gravide med ulike problemer innen blant annet rus og psykiatri.

– Denne fulle stillingshjemmelen er foreslått flyttet over til våre andre fødeenheter for å ivareta det økende antallet induksjoner, sier Pay.

Hun sier de nå vi gå i dialog med tillitsvalgte og ansatte for å forsøke å komme til en løsning alle parter kan enes om.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.