fbpx Medikamentregning: – Vi har ikke senket kravene til studentene Hopp til hovedinnhold

Medikamentregning: – Vi har ikke senket kravene til studentene

Bildet viser en sykepleier som holder rundt en pille.
MÅ HA GODE KUNNSKAPER: Feil dosering av legemidler kan få store følger for pasientene, og følgelig er det svært viktig at studentene har gode kunnskaper om legemiddelregning, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

– Ifølge rammeplanen har det vært et krav om null feil i legemiddelregning, men denne prøven trenger ikke å være i form av en eksamen, skriver Fjørtoft og Stavland.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentenes holdning.

I artikkelen «Tre skoler dropper kravet om null feil i medikamentregning» publisert den 19. januar, blir det hevdet at Høgskulen på Vestlandet er en av disse. Det er ikke tilfellet.

Siden høsten 2017 har det pågått et stort utviklingsarbeid for å utvikle nasjonale retningslinjer innen helse- og sosialfag (RETHOS). Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en minstestandard for kompetanse.

Etter RETHOS-prosessen nasjonalt, innførte Høgskulen på Vestlandet et felles studieprogram ved bachelorutdanningen ved alle de fire campus som tilbyr sykepleie. Eksempelvis har de andre campusene fulgt campus Førde sin praksis med å ha tre arbeidskrav i medikamentrekning som en del av et felles studieprogram.

Er ikke enig i tolkningen

I den nye forskriften står følgende krav under § 6 b): «Kandidaten kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk.»

I Sykepleiens artikkel blir dette tolket som at det ikke lenger er et krav at sykepleierstudenter må bestå en medikamentregningsprøve med null feil. Vi er ikke enig i denne tolkningen da forsvarlig legemiddelhåndtering, blant annet, vil handle om feilfri utregning av legemiddel.

Prøven kan være i form av et arbeidskrav.

Ifølge rammeplanen av 2008 har det vært krav om «minst en prøve der studenten skal ha feilfri besvarelse». Denne prøven trenger ikke å være i form av en eksamen, men kan være i form av et arbeidskrav som fungerer som en passeringstest.

Har innført arbeidskrav

Legemiddelregning har aldri vært en eksamen ved noen av de tidligere skolene som fusjonerte til Høgskolen på Vestlandet i 2017. Det har vært et arbeidskrav der studentene må gjennomføre feilfri prøve for å kunne få fortsette studiet. Det at studentene må gjennomføre arbeidskravet feilfritt, understreker alvoret i det.

Feil dosering av legemidler kan få store følger for pasientene, og følgelig er det svært viktig at studentene har gode kunnskaper om legemiddelregning.

Ut ifra artikkelen kan det synes som om Høgskulen på Vestlandet har senket kravene til studentene. Det er ikke tilfellet. Vi har innført tre feilfrie tester, definert som arbeidskrav, i løpet av studiet. Det er ett krav for hvert studieår.

Les også:

Tre skoler dropper krav om null feil i medikament­regning

Kent Hanssen, studentnestleder, NSF
– Feil kan potensielt få konsekvenser for pasientens liv og helse. Å fjerne krav om 100 rett besvarelse, må ikke oppleves som en hvilepute for studentene, men være et ledd for å bedre kvalitetssikringen av opplæringen, sier nestleder i NSF Student, Kent Hanssen.

Er du sykepleierstudent ved Høgskolen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet eller NTNU? Ja, da slipper du å ta en medikamentregningseksamen som krever null feil.

I den gamle rammeplanen for sykepleierutdanningen har det vært et krav at sykepleierstudenter skal gjennomføre en medikamentregningsprøve uten feil. Strykprosenten har vært høy, og eksamenen har vært fryktet blant studentene.

Her kan du se strykprosent og prøve deg på medikamentregningsprøver fra de forskjellige utdanningsstedene.

Nye retningslinjer

Den nye forskriften trådte i kraft 1. juli 2019 og begynte å gjelde for studenter som ble tatt opp studieåret 2020–2021.

I den gamle rammeplanen §4, andre avsnitt står det:
Det skal gjennomføres minst en prøve i medikamentregning. For å bestå prøven må studenten ha levert en feilfri besvarelse.

I den nye forskriften står følgende krav under §6b):
(Kandidaten) kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk.

Det er altså ikke lenger et krav at sykepleierstudenter må bestå en medikamentregningsprøve med null feil.

I praksis betyr dette at skolene har større frihet til hvordan de vil teste sykepleierstudentenes kompetanse i legemiddelregning.

Tre utdanninger dropper legemiddelregningsprøve

Sykepleien har spurt studiestedene om de nå kutter ut legemiddelregningsprøven. Tre studiesteder sier til Sykepleien at de kutter ut den tradisjonelle testen. De tre studiestedene er Høgskolen Innlandet, Høgskolen på Vestlandet og NTNU. Nevnte studiesteder har altså gått bort fra den klassiske eksamenen alle sykepleiere kjenner – og velger nå andre måter å teste disse kunnskapene på.

– Hva tenker NSF Student om at noen studiesteder dropper denne testen?

– Her er vi litt delt, sier nestleder i NSF Student, Kent Hanssen.

Han mener dette er noe som må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

– Hvis utdanningsinstitusjonene sikrer god teoretisk og praktisk opplæring, samt god oppfølging og vurdering igjennom hele studieløpet, ser vi det som positivt.

Han legger til at NSF Student mener det er viktig at studentene må få forståelse for viktigheten av å gjøre rett legemiddelregning og -håndtering.

– Feil kan potensielt få konsekvenser for pasientens liv og helse. Å fjerne krav om 100 prosent rett besvarelse må ikke oppleves som en hvilepute for studentene, men være et ledd for å bedre kvalitetssikringen av opplæringen, sier Hanssen.

Urettferdig?

Noen studiesteder velger å opprettholde krav om feilfri prøve, mens andre nå går bort fra denne prøveformen.

– Er ikke det litt urettferdig at studentene testes forskjellig?

– Det er uheldig at det blir en slik forskjell i studiet. Men noen må være først ute i utarbeidelsen av et undervisnings- og opplæringsopplegg, sier Hanssen.

Han har sett på svarene fra de tre skolene som sier de vil kjøre alternative opplegg. Mye av det han ser disse skolene legge vekt på, er ting studentlederen liker.

– Vi ønsker at utdanningsinstitusjonene etter hvert enes om ett opplegg, som alle bruker i undervisningen. Målet må være at det blir et standardisert undervisnings- og opplæringstilbud i legemiddelhåndtering.

Innlandet lager virtuelt medisinrom

Høgskolen Innlandet er godt i gang med å utvikle et virtuelt medisinrom.

– I VR-rommet vil studentene få rask og automatisk tilbakemelding og øve på de 5 R-er i trygge rammer. Lærerrollen endres fra underviser til prosessveileder. Veiledningen kan foregå fra lærers kontor til flere studenter på ulike steder i samtid. Man kan delta i medisinrommet via VR-brille, PC, nettbrett eller telefon når man vil og hvor man vil, opplyser Frank R. Martinsen og Lucie Furulund i en e-post til Sykepleien.

NSF Student synes prosjektet Høgskolen i Innlandet nå utarbeider er interessant.

– Studentene får trening og vurdering i legemiddelhåndtering gjennom hele studiet, treningsrommet er mer tilgjengelig og fleksibelt enn tidligere, og studentene må uansett vise at de mestrer legemiddelhåndtering. NSF Student er spente på resultatet av dette pilotprosjektet, og håper at også flere høgskoler og universiteter vil benytte seg av dette opplegget, dersom man ser at dette gir gode resultater, sier Kent Hanssen.

Les også: Medikamentregning: Nulltoleranse for feil 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.