fbpx – Blir sykepleiere i høyere utdanning diskriminert? Hopp til hovedinnhold

– Blir sykepleiere i høyere utdanning diskriminert?

Bildet viser en tegning av en mann og en kvinne. Mellom dem er et større-enn-tegn som illustrerer at mannen er "større" enn kvinnen.
URIMELIG: – Jeg har ikke kunnet identifisere noen annen utdanning på masternivå, enn masterutdanning av sykepleiere, som åpner for at kandidater med avbrutt masterløp får samme stillingstittel og lønn som de som fullfører masterstudiet, skriver anestesisykepleieren. Illustrasjon: Mostphotos

 Det åpnes opp for at kandidater med avbrutt masterløp får samme stillingstittel og lønn som de som fullfører masterstudiet. I lys av at sykepleierprofesjonen er overrepresentert av kvinner, spør jeg meg selv om det handler om diskriminering av kjønn, skriver Leonardsen.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

8. februar sendte jeg en e-post til Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og til Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim. Jeg ba dem stanse diskrimineringen av sykepleiere i høyere utdanning. Henvendelsen ble sendt videre til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Spørsmålet er om det å vedta helt særegne retningslinjer for utdanning av spesialsykepleiere – sammenliknet med tilsvarende utdanningsløp – handler om diskriminering på grunn av kjønn. Jeg hadde derfor en telefonsamtale med Elida Andersen – førstekonsulent hos Likestilling- og diskrimineringsombudet 22. februar. Vi diskuterte saken opp mot relevante forhold i likestillings- og diskrimineringsloven.

En uriktig forskjellsbehandling

For at det skal være snakk om diskriminering, må det være en reell forskjellsbehandling. Og i dette tilfellet på grunn av kjønn. Det kan også være snakk om indirekte diskriminering: det at noen spilles dårligere på grunn av kjønn. Andre utdanninger på masternivå vil her være naturlig sammenlikningsgrunnlag.

Etter min mening er dette en urimelig forskjellsbehandling.

Jeg har per i dag ikke kunnet identifisere noen annen utdanning på masternivå som åpner for tilsvarende løsning som det legges opp til i de nasjonale retningslinjene for masterutdanning av sykepleiere. Sykepleierprofesjonen har en overrepresentasjon av kvinner. Etter min mening er dette en urimelig forskjellsbehandling – både direkte og indirekte.

Vanskelig å bevise deskriminering

Andersen informerte om at Diskrimineringsnemnda kan vurdere klager og hvorvidt det er brudd på diskrimineringsregelverket. Videre kan de komme med en uttalelse som ikke er rettslig bindende. Det vil være en politisk sak hvordan regelverket bør behandles.

Det er vanskelig å bevise at denne forskjellsbehandlingen handler om kjønn. Jeg vil likevel utfordre departementene til å vise til hvordan kravene til å kunne forskjellsbehandle i henhold til lovverket er oppfylt.

Det jeg håper å oppnå med henvendelsene – og medieutspillene – er 

  • at departementene trekker sine krav om at det skal gis anledning til å avbryte masterløpet,
  • at Henrik Aasheim og Abid Raja engasjerer seg i denne viktige saken som handler om fremtidens utdanning av spesialsykepleiere (som året 2020 virkelig fikk vist viktigheten av) og
  • at alle miljøene som er høringsinstanser til de nasjonale retningslinjene i RETHOS 3, påpeker samme urimelighet.
Les også:

– Stopp diskriminering av fremtidens spesialsykepleiere

I STRID MED FØRINGENE: – Et avbrutt masterstudium er i strid med de nasjonale retningslinjene, skriver Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen. Foto: Privat

– Mandag 8. februar sendte jeg en e-post til forskningsministeren og til kulturministeren. Jeg ba dem stanse diskrimineringen av sykepleiere i høyere utdanning, skriver Leonardsen.

Minn oppfordring – til Henrik Asheim og Abid Raja – er som følger:

I disse dager er nasjonale retningslinjer (RETHOS) for henholdsvis anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleierutdanning ute på høring. Retningslinjene er som sikkert kjent utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD), Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Barne- og familiedepartementet (BFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det ledes av Kunnskapsdepartementet som også vedtar retningslinjene.

De nevnte utdanningene omtales som RETHOS 3. Oppdraget spesifiserer at retningslinjene skal utformes i tråd med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) nivå 7, mastergrad. Likevel krever departementene parallelt at det skal gis anledning til å avbryte masterstudiene etter henholdsvis 60 (kreft/barn) eller 90 (anestesi/intensiv/operasjon) studiepoeng. Kandidater med avbrutt masterløp får samme stillingstittel og lønn som de som fullfører masterstudiet.

Siden sykepleieryrket er kvinnedominert kan dette fremstå som brudd på likestillings- og diskrimineringsloven.

Ingen andre utdanningsløp åpner for liknende mulighet. Det er, etter min og manges mening, en diskriminering av spesialsykepleierutdanningene. Siden sykepleieryrket er kvinnedominert kan dette fremstå som brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. Det er i strid med nasjonale og internasjonale føringer gitt gjennom, for eksempel, Bologna-prosessen. Her defineres at høyere utdanning skal inndeles i tre sykluser: bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad.

Regjeringen har vedtatt at de nasjonale retningslinjene skal utformes i tråd med:
1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
2. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
3. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
4. Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren
5. Nasjonalt og internasjonalt regelverk

Et avbrutt masterstudium er i strid med disse føringene.

Jeg håper derfor Dere vil sette en stopper for diskriminering av spesialsykepleierutdanningene og fatter vedtak om at kun fullført masterløp kvalifiserer for fremtidig kvalifisering av anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons -og kreftsykepleiere etter at de nasjonale retningslinjene er vedtatt.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.