fbpx – Endelig heltid – og det skulle bare mangle Hopp til hovedinnhold

– Endelig heltid – og det skulle bare mangle

Bildet viser fylkeslederen i Viken, Linda Viken, under en støttemarkering for de fire saksøkte sykepleierne på Eidsvolls plass 15. september 2020.
STØTTEMARKERING: Linda Lavik under en støttemarkering for de fire saksøkte sykepleierne på Eidsvolls plass 15. september 2020. Foto: Arne Inge Solgard/Norsk Sykepleierforbund

– Etter mange år med ufrivillig deltid på nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold, fikk endelig spesialsykepleier Agnethe Karlsen full stilling. Det skulle bare mangle. Det har vært en lang og kronglete vei dit, skriver Linda Lavik.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Våren 2019 anket Agnethe og tre kolleger sykehusets avslag på krav om økt stilling til Tvisteløsningsnemnda. I januar 2020 fikk hun nemndas medhold i at hun hadde fortrinnsrett til større stilling. Dette vedtaket ville ikke sykehuset rette seg etter, og de tok ut sivilt søksmål mot Agnete og tre andre sykepleiere.

For å gjøre en lang historie kort; sykehuset tapte i retten. Fredag før jul fikk hun det hun beskriver som en førjulsglede: 100 prosent fast stilling på nyfødtintensiv.

Hovedregelen

Av lov og avtaleverk følger at det som hovedregel skal ansettes i full stilling. Arbeidsmiljølovens § 14–3 gir deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling. Det er en betingelse at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

Unntaket

For sykepleier i turnus er hovedregelen ikke heltid. Over halvparten arbeider deltid. Slik er det selv om vi mangler over 6000 og enda sykepleiermangelen vil øke i årene fremover. Helseministeren har i flere år gitt sykehusene i oppdrag å redusere andelen deltid.

Det bekrefter at for sykepleiere i turnus, er heltid et sjeldent unntak.

I 2018 arbeidet 37,5 prosent av turnussykepleierne ved sykehuset Østfold heltid. Da Sykehuset Østfold tok ut søksmål mot sykepleieren som krevde heltid, arbeidet kun 3 av 56 sykepleiere i turnus på nyfødtintensiv heltid. Det bekrefter at for sykepleiere i turnus, er heltid et sjeldent unntak.

Full stilling – viktig for fag og forutsigbarhet

Full stilling må være en selvfølge – også for sykepleiere. Det betyr økonomisk trygghet og trygghet med tanke på pensjonsopptjening og rettigheter. Å arbeide ufrivillig deltid betyr at man må være tilgjengelig og ta ekstravakter på kort varsel. Det er uforutsigbart og stressende. Og ikke minst er full stilling viktig for god fagutøvelse og kvalitet.

Mange arbeidsgivere tilbyr full stilling mot at man arbeider på flere avdelinger. Det vegrer mange sykepleier seg for fordi de opplever at de ikke kan oppfylle krav om faglig god nok sykepleie på flere forskjellige fagfelt og fordi de ønsker å tilhøre ett fag- og arbeidsmiljø.

Arbeider du ufrivillig deltid?

Agnethes seier viser at det nytter å ta kampen for å få heltid. Hvis du arbeider ufrivillig deltid oppfordrer vi deg til å:

  • Informere arbeidsgiver om at du ønsker utvidet stilling (skriftlig)
  • Sette deg inn i arbeidsstedets retningslinjer om hvordan andelen heltid skal økes
  • Søke på aktuelle utlyste stillinger
  • Hvis avslag på krav om utvidet stilling – ta kontakt med din tillitsvalgt og få hjelp til å anke til Tvisteløsningsnemnda. Ankefristen er fire uker fra du mottok avslag på kravet.

Norge trenger alle sykepleierne vi kan få i fulle stillinger i sykepleietjenesten!

Les også:

Får de saksøkte sykepleierne ved Sykehuset Østfold full stilling?

Fire sykepleiere som er saksøkt av sin arbeidsgiver Sykehuset Østfold
DE SAKSØKTE: 8. februar skal de saksøkte sykepleierne omsider få prøvd sin sak frem for tingretten. Fra venstre Maria Worren Vågsholm, Ann Christin Skrøder, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Jensen.

Sykehuset Østfold saksøkte fire sykepleiere som krevde fortrinnsrett til utvidet stilling. I rettssaken kommer partene til å strides om særlig to punkter.

Saken skal opp i Fredrikstad tingrett 8. februar. Bakgrunnen er denne: 

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember 2019 ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold bestemte seg for å ikke følge nemndas vedtak og saksøkte de fire sykepleierne.

15. september 2020 startet rettssaken i Tingretten i Fredrikstad. I sitt åpningsinnlegg ba sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, dommerne avvise saken. 

– Hege Gjessing kan ikke i form av sin stilling som administrerende direktør for Sykehuset Østfold saksøke sine ansatte. Det er det eventuelt styret ved styreleder som må gjøre, sier Buflod.

Retten ga sykepleiernes advokat medhold og avviste saken. Men det er fremdeles noen spørsmål som retten må ta stilling til. Ny rettssak for sykepleiernes motsøksmål skal derfor føres for retten 8.–10. februar.

Les: Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Skal alle få utvidet stilling?

Mandag 8. februar er det altså på nytt klart for rettssak mellom Sykehuset Østfold og de fire spesialsykepleierne. Siden saken ble avvist i retten på grunn av saksbehandlingsfeil fra Sykehuset Østfold sin side, ble Tvisteløsningsnemndas vedtak rettskraftig.

– Hva skal retten ta stilling til denne gang?

– Det er to spørsmål: Om alle fire sykepleierne skal få utvidet stilling, og om alle skal få erstatning, sier sykepleiernes advokat Magnus Buflod.

Her er partene uenige.

– Sykehuset mener vedtakene bare gir én av de fire rett til utvidet stilling, mens de ansatte mener nemnda har gitt hver av dem medhold i rett til utvidet stilling.

Sykepleierne har derfor reist krav om dom for full stilling til alle fire.

– Arbeidsgiver har fra januar akseptert full stilling for en av de fire sykepleierne. De tre andre krever avgjort at også de har rett til full stilling på sykehuset, sier Buflod.

Det andre spørsmålet handler om økonomisk erstatning for brudd på de ansattes fortrinnsrett.

– Også her er vi uenige. Vi mener alle de fire sykepleierne skal få erstatning, mens sykehuset mener de kun skal gi erstatning til sykepleieren som har fått utvidet stilling. Sykehuset mener heller ikke at det er grunnlag for erstatning for belastningen saken har vært, såkalt «tort og svie», sier Buflod.

Tre dager

Tingretten i Fredrikstad har satt av tre dager til saken.

– Første dag vil partene holde sine innledningsforedrag. Dag to er satt av til partene i saken og vitner som skal høres. Dag tre vil partene holde sine avslutningsprosedyrer, forteller Buflod.

Når alt er sagt, har retten en måned på seg til å komme med sin konklusjon.

– Dersom dere ikke får medhold, vil dere anke?

– Det er det ikke naturlig å ta stilling til før vi har sett tingrettens avgjørelse, sier han.

Tidligere saker om Sykehuset Østfolds søksmål:

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

– Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater

Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Saksøkte sykepleiere: – Føler meg litt snytt

Les:  – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.