En stillingsannonse i Sykepleien vil nå bredt ut. Med 160 000 unike
lesere og 300 000 snitt-visninger av hver side får annonsene god eksponering.
Kilde: Kantar TNS 2/2018.

Vi tar helsides og halvsides profilannonser for arbeidsgivere - uten søknadsdato.
Priser 2019

Format

Annonseformat

Pris

Helside

29 000

1/2 side

*15 000
* Sykepleien tilpasses hvert tema/hver utgivelse. Annonseformatene oppgis 1 måned før materiellfrist.
Alle prisene er oppgitt eks. mva
 

Format utgave 2
#Sår

Satsspeil

Utfallende

Helside

177 mm x 123 mm
210 mm x 274
(inkl. 3 mm skjærekant alle sider)

Halvside bredde

 86 mm x 250 mm
210 mm x 136,75 mm
(inkl. 3 mm skjærekant alle sider)

Halvside høyde

 86 mm x 250 mm
102 mm x 274 mm
(inkl. 3 mm skjærekant alle sider)
 

Se utgivelsesplan på www.sykepleien.no/utgivelser