• Flere korttidsplasser gir økt sirkulasjon

  ... betyr økt dødelighet i korttidssengene.  4. Dokumentasjon av dekningen av korttidsplasser og tilgjengeligheten til sykehjem ...

  Fagutvikling
 • Ros for HMS-arbeidet

  ... skal komme på oppfølgingstilsyn til høsten. Manglet dokumentasjon Sykehusledelsen har sendt275 mellomledere på HMS-kurs. ... er ikke sikkert det var så galt tidligere, men vi manglet dokumentasjon på det som var blitt gjort. Dette har vi jobbet mye med de siste ...

  Nyheter
 • - Målrettet og dokumentert

  ... i 2006, men har siste frist i morgen. Manglet dokumentasjon Siden den gang har sykehusledelsen sendt 257 av 275 ... er ikke sikkert det var så galt tidligere, men vi manglet dokumentasjon på det som var blitt gjort. Dette har vi jobbet mye med de ...

  Nyheter
 • Få fart på kunnskapen om legemiddelinteraksjoner!

  ... er det liten tid til å grave i skuffen etter god dokumentasjon. Helsepersonellets «Autobahn» I løpet av ... Interaksjonsdatabasen er basert på samme dokumentasjon som interaksjonskapitlene i Felleskatalogen og Norsk ... med hensyn til interaksjoner selv om det er mangelfull dokumentasjon på området. Det vil ikke alltid i et pasientmøte være enkelt ...

  Forskning
 • Vil vurdere selvmordsrisiko hos alle

  ... Det ble også påpekt at det var for mangelfull dokumentasjon. Rutiner De nye retningslinjene anbefaler at alle ...

  Nyheter
 • Anbefaler HPV- vaksine

  ... som foreligger i dag. - Alternativet er å vente på mer dokumentasjon av effekt og sikkerhet. Det tar for lang tid, mener Rådet. ...

  Nyheter
 • HPV-vaksine eller ikke HPV-vaksine?

  ... har vurdert at det foreligger tilstrekkelig faglig dokumentasjon til å kunne innføre HPV-vaksinasjon i ...

  Nyheter
 • Drømmereisen

  ... - Jeg kan ikke gjøre noe før jeg får skriftlig dokumentasjon, men det er det ingen som tør å gi meg. Filippinske sykepleiere ...

  Nyheter
 • Fra tanke til handling?

  ... er utviklet av aktuelle arbeidsmetoder og hvilke krav til dokumentasjon og begrunnelse som stilles til praksisfeltet. Forbindelsene ...

  Bokanmeldelse
 • Normann fornøyd med likelønnskommisjonen

  ... takket for kommisjonens arbeid.  - Raporten er viktig dokumentasjon på hva vi allerede visste, sier han. Giske ville ikke love om ...

  Nyheter