• 3,5 mrd til pensjoner

  ... Andre helsetjenester, som behandling for kroniske syke og eldre, psykisk helse og rusbehandling, skal desentraliseres. Det er også ...

  Nyheter
 • - På helsa løs med unge sommervikarer

  ... - Det kan gå på helsa løs for de syke eldre hvis 16-17-åringer ansettes som sommervikarer i sykehjem. Svært syke ... erfaring til å pleie, vurdere eller sørge for at syke eldre mennesker får den helsehjelpen de trenger, mener hun. - ...

  Nyheter
 • Alle taper, men noen taper mer

  ... for militærtjeneste, omsorg for egne barn, og omsorg for eldre, syke og funksjonshemmede.  Unio reagerer på at departementet i ... på samme måte som for pensjonsopptjening for omsorg for eldre, syke og funksjonshemmede. Mye gjenstår Etter at lovreglene for ...

  Nyheter
 • Trenger tilpasset informasjon

  ... sannheten. Prosjekt i Vestfold «Kreft hos eldre mennesker med utviklingshemning» er tittelen på et pågående prosjekt ... prosjektet er at flere personer med utviklingshemning blir eldre enn tidligere og dermed havner i risikogruppen for å utvikle kreft. I de ...

  Fagutvikling
 • Gir utstyr, får kunnskap

  ... pasienter med trykksår, gjorde sterkt inntrykk. Han så at eldre, sengeliggende lett fikk alvorlige og smertefulle trykksår. Terskelen ... økonomiske forutsetninger, krigstraumer og holdningen til eldre i samfunnet, forklarer han mens han pakker utstyr inn i bagasjerommmet.  ...

  Nyheter
 • Veneflon på sykehjem gir færre innleggelser

  ... Da ville behovet for sykehusinnleggelser synke, og antallet eldre med akutt forvirring ville følgelig også gå ned. Fire timers ...

  Nyheter
 • Tittel og nøkkelord

  ... «Bruk av pedometer bidrar til økt fysisk aktivitet hos eldre som får hjemmesykepleie - en longitudinell studie» er eksempel på en ...

  Forskning
 • 6 milliarder til 12 000 nye omsorgsplasser

  ... å sikre at kommunene er godt forberedt på veksten i antall eldre som inntreffer rundt 2020, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ...

  Nyheter
 • – Uetisk å flytte på døende mennesker

  ... lege Hans Knut Otterstad og statistiker Kåre Sorteberg at eldre, syke pasienter ble flyttet fra sykehus til sykehjem mens de lå for ... i Oslo, Anne Myhr, får henvendelser fra fortvilte eldre og pårørende som opplever manglende samarbeid mellom kommunen og ...

  Nyheter
 • Utvekslingsstudenter i norsk sykepleierutdanning

  ... i hverdagen. Det beste eksempelet fra vårt prosjekt er en eldre dame som sykepleierne fikk lite kontakt med, det viste seg å være en ...

  Fagutvikling