• Informasjon til pårørende av førstegangsinnlagte i akuttpsykiatrien

  ... etiologisk faktor, fortsatt har innflytelse (22). Dette er holdninger som man i dag ikke ønsker å bli identifisert med, men vi kan ikke ...

  Forskning
 • 100 000 til barna

  ... og videreutviklet opplegget. – Vi har strevd med holdninger som har festet seg veldig godt, og møtt mye motstand. Av det kan ...

  Nyheter
 • En tankevekker

  ... Han skriver at studentene får kunnskaper, perspektiver og holdninger som de tar med seg ut i samfunnet. Når det gjelder klinisk ...

  Bokanmeldelse
 • - I samme båt Gruppeveiledning for avdelingsledere

  ... fra yrkeshverdagen (1). Bevissthet rundt egne holdninger, verdier, følelser og konsekvensene dette får for egen praksis, ...

  Fagutvikling
 • Kulturkunnskap inn i sykepleien

  ... Enkeltmennesket må endre tankegang, verdier, trossystem og holdninger før et samfunn kan erfare en varig legedom. · ... utdanningssituasjonen. Det er viktig å skape positive holdninger til de innfødte blant den generelle amerikanske elev og student. ...

  Fagutvikling
 • Samtaler om sykdom og behandling

  ... sykepleier og leger. For helsepersonell dreier det seg om holdninger, kunnskap, evner og vilje til å kvalifisere seg for ...

  Fagutvikling
 • Bedre omsorg mot slutten

  ... Den enkeltes (og kollektivets) kunnskaper, ferdigheter og holdninger i den konteksten et sykehjem står i utgjør personalets samlede ... Noe kan settes opp mot en standard, mens for eksempel holdninger ikke lar seg måle på noen enkel måte. Den nasjonale ... den hensikt «å avsløre» deres kunnskaper, ferdigheter og holdninger, eller å satse på at en egenevaluering ville være mer fruktbart. ...

  Fagutvikling
 • Økt samarbeid og etisk refleksjon

  ... «Å bygge team handler om å skape felles praksis og holdninger. Det betyr ikke at vi ønsker å være like, snarere tvert i mot. ...

  Fagutvikling
 • Med mobil i lomma

  ... da dette i seg selv kan påvirke og stille spørsmål til holdninger og kultur i praksisfeltet. Det finnes fortsatt fasttelefoner i ...

  Nyheter
 • – Må kunne mer enn teknikk

  ... kommune har tatt konsekvensen av en utviklingen mot nye holdninger til sex blant ungdom. Det er laget et eget undervisningsopplegg som ...

  Nyheter