• Spedbarn må lyttes til

  ... selv for å finne og (sam-) skape mening i det lille barnets kommunikasjon (7). Det finnes mye forskning på samspill og ...

  Etikk
 • Ønsker at helsepersonell snakker bedre sammen

  ... «Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell» utdypes dette nærmere. Artikkelen ble ... menneskelig svikt knyttet til ikke-tekniske ferdigheter som kommunikasjon, ledelse og det å ta avgjørelser, ifølge disse studiene. ...

  Nyheter
 • Hva sykepleiere faktisk gjør

  ... som intuitivt gir assosiasjoner til hverdagslig nødvendig kommunikasjon i en sykehusavdeling. Likevel; det er vel verdt og veldig ...

  Bokanmeldelse
 • – Vi uteksaminerer studenter som ikke er skikket

  ... fjerde år, opplyser Kildahl. Må kunne ulike former for kommunikasjon Grunnen til skikkethetsvurdering for visse studier er at disse ... mener Kildahl, er at de må beherske mange ulike former for kommunikasjon. – Sykepleiere skal for eksempel kunne kommunisere med minst ...

  Nyheter
 • Innhold og PDF

  ... 76 Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell 84 Møt forskeren: Ellen Benestad Moi: ... bedre sammen 88 Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere 92 Sykepleiefaglig veiledning ...

  Nyheter
 • Innhold og PDF

  ... 64 Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere 68 Avdelingslederes betydning ... Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere ...

  Nyheter
 • Demens forkorter livet kraftig for yngre pasienter

  ... år, og Alzheimers sykdom er den vanligste formen. Åpen kommunikasjon  Seniorforsker Per Kristian Haugen presiserer at yngre med ...

  Nyheter
 • NSF-lederkandidat Gjertrud Krokaa vil gå i takt

  ... Det må vi lytte til og handle etter. Vil ha tydeligere kommunikasjon Sist Gjertrud Krokaa jobbet klinisk, var i februar 2015 i ...

  Nyheter
 • Sykepleien 4/2019, Fag og forskning: #Etikk, metode og verktøy

  ... 76 Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell 84 Møt forskeren: Ellen Benestad ... sammen   88 Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere   92 Sykepleiefaglig ...

  Nyheter
 • Sykepleien 4/2019, Fag og forskning: #Rehabilitering, alderdom og død

  ... Roth Gjevjon 64 Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere   68 Avdelingslederes ...

  Nyheter