• Gutten som ga sepsis et ansikt

  ... inkludert kommunikasjon av kritiske testresultater og publisering av en «Parents Bill of Rights». Kilder: New York Times , ...

  Nyheter
 • Forskningsetikk og pasientopplysninger

  Studier som skal vurderes for publisering i Sykepleien Forskning, må ha de nødvendige forskningsetiske ... det meldes til  Personvernombud  for å bli vurdert for publisering i Sykepleien Forskning. Registrering av kliniske forsøk De ...

  Nyheter
 • Dette forsker sykepleiere på

  ... som har sendt inn sine forskningsartikler for vurdering og publisering i Sykepleien Forskning i 2016. Det var et spennende år med siste ... prosjekter regissert av spesialsykepleiere, og etter hvert publisering av resultatene. I 2016 var det i hovedsak intensivsykepleiere med ...

  Leder Sykepleien Forskning
 • Slik skriver du gode forskningsartikler

  ... nr. 10/2016, der jeg tok opp temaet « Avslag på publisering? ». Selv om vi ikke avslår artikler på grunn av utydelig og ... dette fordi de ønsker å unngå «jeg» eller «vi». Ved publisering av forskningsresultater vil ikke bruken av «jeg» være det samme ...

  Leder Sykepleien Forskning
 • Sykepleiere mer fornøyd enn andre

  ... satisfaction, as well as intention to change jobs»  for publisering i det nordiske tidsskriftet Nordic Journal of Nursing Research, og ...

  Nyheter
 • Æres den som ære krever

  ... og at det er en stadig tetter kopling mellom vitenskapelig publisering og finansiering for nye prosjekter. Innen medisin foregår det ...

  Nyheter
 • Sykepleien 10/2016

  ... norske arbeidslivet 73 Marit Leegaard om avslag på publisering 74 Kronikk: Kari Ingstad om deltidskultur 76 ...

  Nyheter
 • Åndssnobberi i akademia?

  ... men for forfatterne er det vanskelig å forstå hvorfor publisering av vitenskapelige artikler og presentasjoner på konferanser skal ...

  Innspill
 • Sykepleien Forskning blir digital

  ... fordi det å bli nettbasert krever en helt ny måte å tenke publisering på, og vi må satse på kvalitet i alle ledd. For å sikre oss vil ... Det å bli nettbasert krever en helt ny måte å tenke publisering på. Sykepleien Forskning blir digital ...

  Leder Sykepleien Forskning
 • Åpen tilgang til forskningsartikler?

  ... på internett. Når vi bruker begrepet om vitenskapelig publisering, innebærer det at artiklene blir fritt tilgjengelige for alle i en ... er ønskelig å utvikle en kultur der kostnader til åpen publisering helt naturlig inngår som en del av budsjettet for all ...

  Innspill