• - Snakk om å være skeiv!

  ... som dem. Selv om meget usikker statistikk anslår at 1 av 20 ungdommer opplever å være homofil, og det i gjennomsnitt vil si én i hver ... sier besøkstallet har økt. - Nå har vi tre til seks ungdommer innom på en onsdag kveld, og det er veldig bra. Hans erfaring er ...

  Nyheter
 • Ny insulin kan gi økt trygghet og stabilitet

  ... det som veier tyngst når det gjelder valg av mat. For ungdommer er kanskje behovet for ikke å skille seg ut det viktigste.   ...

  Fagutvikling
 • Cherry og kallet

  ... retter Cherrybøkene seg mot en voksende skare av lesende ungdommer i etterkrigstiden. Hvem husker ikke Nancy Drew, heltinnen i Frøken ...

  Nyheter
 • Barns og ungdomsinformasjonsbehov når mor eller far får kreft

  ... filmer kunne også være til god hjelp (20). Eldre barn og ungdommer var ofte mer aktive til å søke informasjon på egen hånd, for ...

  Forskning
 • Veien tilbake til livet

  Fagutvikling
 • Faggrupper i overgangsalderen

  ... Men snittalderen på nesten 42 år, tyder på at de ikke er ungdommer de heller. Faggruppen med de «eldste» medlemmene er NSFs ...

  Nyheter
 • Hjelper små hjerter

  ... og holder på. Ser seg selv som mindre syke enn mange friske ungdommer. Jeg får til mye, men jeg tenker også på dem jeg ikke får ...

  Nyheter
 • Norge midt på treet

  ... måter. I posistiv retning trekkes det frem at andelen ungdommer som røyker er blant de laveste i sammenlikningen. Vi skiller oss også ut i negativ retning. Her trekkes det frem at norske ungdommer er blant de minst aktive i OECD. Dyrt vesen Norge har nest ...

  Nyheter
 • Vil lære ungdom om eldre

  ... Gode erfaringer Sletta tenker seg at tre-fire ungdommer kan få delta hvert skoleår. Det er fint å ta det som et ...

  Nyheter
 • Hjelper på hjemmebane

  ... om identifisering Vi vet at 10-15 prosent av alle barn/ungdommer sliter med psykiske vansker som påvirker deres funksjonsnivå (18). ...

  Fagutvikling