• Fedme er ny pandemirisiko

  ... var 27 år, en tredel av alle forekom hos barn og yngre ungdommer. Raten for sykehusinnleggelse eller død var 2,8 per 100 000 ...

  Nyheter
 • Nytt tilbud for unge med kronisk utmattelsessyndrom

  ... har oppstart i september, og vil bestå av maks åtte ungdommer. Hver samling vil ha en varighet på maks en og en halv time, og ...

  Nyheter
 • Hvilken betydning har støtte fra foreldre, venner og lærere for norske 15-åringers livstilfredshet?

  ... som påvirker barn og unges levesett og vekstvilkår. Ungdommer møter utfordringer knyttet til skolearbeid, etablering av ... få et bredere inntrykk av hvilke sosiale ressurser norske ungdommer samlet har tilgjengelig og om noen kan se ut til å ha større ... til den deskriptive statistikken, hvor 25 prosent flere ungdommer rapporterte at det var lettere å prate med mor enn med far. ...

  Forskning
 • Å treffe andre som virkelig forstår

  ... i Norge av kreft, mellom 3.000 og 4.000 barn og ungdommer opplever at mor eller far får kreftdiagnosen, og cirka 15.000 under ... i nær familie eller sørger etter kreftdødsfall. Barn og ungdommer som lever med, eller har mistet foreldre i kreft, er utsatt for et ...

  Forskning
 • Lettvint helsesøstervinkling

  ... ungdom på hjemmebane. KrFU vil ha helsestasjoner der ungdommer ferdes i fritiden, for eksempel på kjøpesentra. Utspillet fra KrFU ...

  Nyheter
 • Får ikke hjelp

  ... i Norge. Utvalget baserer seg på besvarelser fra om lag 900 ungdommer og deres foreldre. Selv om godt fungerende familier er i flertall ... hun synes ikke tallene er overraskende. Hun tror de fleste ungdommer med psykiske plager tar kontakt med lavterskeltilbud som ...

  Nyheter
 • Tiltak mot trusler og vold

  ... i en barnevernsinstitusjon som ofte står i situasjoner hvor ungdommer er truende eller voldelige. Utsatt yrkesgruppe ...

  Fagutvikling
 • Fattigdom som sosialt problem

  ... snarere enn å motivere til selvhjulpenhet. 85 ungdommer som skulket skolen, drev med lovbrudd og ruset seg og var i kontakt ...

  Bokanmeldelse
 • Engasjerer og provoserer

  ... ungdom?” eller “Hvorfor er det så vanskelig å få ungdommer til å bruke kondom?”. Dette kaller vi forgrunnsspørsmål. ...

  Fagutvikling
 • Røyking gir innpass

  ... gjennom kvalitative intervjuer av seks norskpakistanske ungdommer mellom 19 og 22 år. Alle er født i Nordeuropeiske land og oppvokst ... påpeker at de i samhandlingssituasjoner med andre norske ungdommer sier at ting de ikke får lov til å gjøre eller ikke ønsker å ...

  Fagutvikling