• - En twitterkonsultasjon har sine begrensninger

  ... viser at alle har en mulighet til å si noe og bli hørt på sosiale medier. Vi er en skrivende generasjon – aldri har det blitt skrevet så mye: ...

  Nyheter
 • Når blir barn voksne?

  ... - at sykehuset kan bli bedre på tekniske hjelpemidler og sosiale medier for å nå ut til unge Når blir barn voksne? ...

  Nyheter
 • Halvdigitalt

  ... illustrert. Web 2.0-tilnærminger med utstrakt bruk av sosiale medier og digital interaksjon blir eksemplifisert. Hovedleseren er nok ...

  Bokanmeldelse
 • – Ni av ti velger oss

  ... studentenes årsmøte i år? – Ja, en stor sak om sosiale medier versus ytringsfrihet. Vi skal lage retningslinjer om nettvett. Styret ...

  Nyheter
 • Kine Bentzen er nyvalgt studentleder

  ... flere aktuelle saker. Blant annet Sykepleierstudenter og sosiale medier, overgang fra utdanning til yrke og lønns- og arbeidsvilkår  for ...

  Nyheter
 • Taushetssvikt?

  ... han. Dialogen med skolen rundt bred offentlig deling på sosiale medier av taushetspålagt materiale opplever han som reflektert, men mener at ...

  Nyheter
 • Sykepleiere fra utlandet - fra statlig til privat ansvar?

  ... av dette søket gir en tidfesting av debatten i norske medier, mens analysen av det øvrige materialet består i en gjennomgang og ... Slaatten: 23). Oppslag i Sykepleien og i andre norske medier om utbytting og sosial dumping i private aktørers regi (24, se også ...

  Forskning
 • Drops som belønning

  ... – Gjennom elementer fra blant annet spillverden og sosiale medier lager vi et verktøy som brukeren umiddelbart skal kjenne seg igjen i og ...

  Nyheter
 • Fra 7 til 9 prosent

  ... kroner på en reklamekampanje med filmer for tv, kino og sosiale medier som gikk i tre uker på slutten fjoråret. Før kampanjen startet, ...

  Nyheter
 • Hjemme / Ute

  ... Så delte de stolt materialet med hverandre og på sosiale medier, som om taushetsplikten overfor pasienter helt opphører å eksistere ...

  Leder Sykepleien