Det motsatte kjønn

Hva vi er født som vil prege helsen resten av livet. Kvinner og menn går hver sin vei i både sykdom og selvforståelse.